Не ФЕЦ, а складови бази с ФЕЦ на покрива ще се строят върху 67 декара от землището на с. Крушево

„Хидро Системи Марица“ ЕООД и „Ем Ар Пауър България“ООД ще строят складови бази в землището на с. Крушево, община Първомай. Върху покривите на помещенията ще бъдат изградени фотоволтаични електроцентрали (ФЕЦ).

фотоволтаик
Снимката е с илюстративен характер

„Хидро Системи Марица“ ще реализира инвестиционното си намерение в местостта „Армутлука“, като ще предложи ПУП-План за регулация за 52 595 кв. метра.

„Ем Ар Пауър България“ ще построи складовата база върху 14 344 кв. метра в местността „Лозята“ в землището на с. Крушево.

В инвестиционните предложение на двете фирми, които са внесени за разглеждане в РИОСВ Пловдив, е записано, че теренът, който смятат да застрояват е земеделска земя за неземеделски нужди.

Така общо застроените земеделски земи за складове с ФЕЦ на покрива ще бъдат близо 67 декара.

РИОСВ Пловдив е издала решения за намеренията на двете фирми да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда, тъй като няма вероятност инвестициите да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и прочие.

Leave a Comment