Добавят се 5,1 млн. лв. към бюджета за възстановяване на напоителни съоръжения по мярка 4.3

Окончателната сума за изпълнение на 24-те проекта на „Напоителни системи“ЕАД става 112 316 174,48 лева

Със заповед на заместник-земеделския министър Таня Георгиева от 7 ноември т.г. към бюджета на подмярка 4.3 „Проектни предложения от „Напоителни системи“ЕАД за възстановяване на съществуващи хидрмелиоративни съоръжения за напояване“ са добавени 5 135 500 лева. Така общата сума по подмярката за приема, който бе отворен през месец май 2022 г., става 112 316 174,48 лева.

Приемът по подмярката стартира на 18 май 2022 г. и в определения срок бяха входирани 26 проекта. Два от тях отпаднаха при първоначалната оценка.

В началото на октомври 2023 г. е бил готов оценителния доклад по останалите 24 проекти. Сумарно разходите по изпълнението им са в размер на 112 316 174,48 лева, а първоначално одобреният бюджет по подмярка 4.3 е 107 180 674,51 лева.

На 18 септември 2023 г. Комитетът по наблюдение е решил 1,2 млн. евро да се пренасочат от бюджета на подмярка 4.2 към бюджета на подмярка 4.3 и по-точно към процедурата за „Напоителни системи“. С допълнителна подкрепа от публични средства, парите по за изпълнение на 24-те проекта на „Напоителни системи“ са увеличени, така че да бъде достигнат необходимата сума от 112,3 млн. лв.

„В резултат на осигурената допълнителна подкрепа по процедурата се очаква да се реализират проекти, водещи до ефективно използване на водните ресурси посредством въвеждането на нови технологии, реално намаляване на загубите и на консумацията на вода в селското стопанство, повишаване на конкурентните предимства, както и до намаляване натиска върху водните тела“, пише в доклада към заповедта.

Leave a Comment