Агрометеорология: Валежите, събудили семената на есенниците, ще подобряват още почвената влага

Прогноза за периода 10 – 16 ноември 2023 г.

Драгомир Атанасов, агрометеоролог в НИМХ

След задълбочилото се есенно засушаване, агрометеорологичните условия от началото на ноември претърпяха положителна промяна. Регистрираните валежи през изтеклия период на много места в полските райони между 20-40 l/m2, подобриха почвеното овлажнение в орния слой и условията за началното развитие на есенните култури.

Цветове на есента

През повечето дни от следващия седемдневен период отново се прогнозират валежи и постепенно подобрение на почвените влагозапаси в дълбочина. През периода при засетите през октомври зимни житни култури ще се наблюдава поникване и образуване на 1-2 лист – агростанциите Карнобат, Силистра, Търговище, Царев брод, Новачене, Любимец, Хасково и Пазарджик. Вегетационните процеси при пшеницата и ечемика ще протичат с умерени темпове при прогнозирани средноденонощни температури близки до климатичните норми.

В края на периода се прогнозира относително сухо време и по-подходящи условия за извършване на фитосанитарните дейности при трайните насаждения, обследване на есенните посеви за наличието и вредната дейност на обикновената полевка и ларвите на обикновения житен бегач.

Периодът е подходящ за засаждане на овощни дръвчета.

Leave a Comment