Средната брутна заплата в селското стопанство в област Пловдив е 1180 лв.

Месечните възнагражденията в обществения сектор са с близо 300 лева по-високи отколкото са в частния

Средната брутна месечна работна заплата в област Пловдив през третото тримесечие на 2023 г. се увеличава спрямо второ тримесечие на 2023 г. с 3.6%, като става 1 736 лева, съобщиха от Териториалното статистическо бюро „Юг“.

В дейност „Селско, горско и рибно стопанство“ средната брутна заплата е 1180 лева през третото тримесечие. За същия период през 2022 г. тя е била 1427 лева, а през периода април – юни 2023 г. – 1071 лева. По данни на НСИ за „Селско, горско и рибно стопанство“, публикувани в понеделник, средната брутна месечна заплата в страната е 1511 лева, което е с 331 лева повече отколкото в Пловдивска област. Тогава бе съобщено, че средната заплата в България за третото тримесечие е 2000 лева.

Най-голямо увеличение на средната месечна заплата е регистрирано в дейностите „Производство и
разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – с 21.1%,
„Образование“ – 14.5% и „Финансови и застрахователни дейности“ – с 13.8%. Икономическите
дейности, в които е регистрирано намаление на средната месечна работна заплата, са „Транспорт,
складиране и пощи“ – с 1.0% и „Други дейности“ – с 0.8%.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през трето тримесечие на 2023 г. са
получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности:
„Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 4 278 лв., „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 3 306 лв. и „Образование“ – 2 309 лева. Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите
дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 1 098 лв., в „Административни и спомагателни
дейности“ – 1 115 лв. и „Селско, горско и рибно стопанство“ .

През третото тримесечие заплатата в обществения сектор се увеличава спрямо година по-рано с 14,3% и достига 1958 лева. В частния сектор ръстът е с 15,9% като средната заплата за третото тримесечие е 1662 лева или с почти 300 лева по-малко спрямо заплатите на общинската и държавна администрация.

Пловдивска област продължава да заема шесто място сред 28-те области в страната. С най-висока
средна месечна работна заплата е област София (столица) – 2 722 лв. Средната месечна работна
заплата за страната е 2 000 лв. – с 264 лв. или 15.2% по-висока от тази за област Пловдив.

Leave a Comment