Третата демо точка на АгроХъб.БГ в ЦРСББ ще въведе фермерите в лоното на науката

Малинопроизводителите ще могат да се възползват от два нови за сектора продукта, които вече са приложени експериментално и успешно в стопанство

Официално бе открита днес третата демо точка „Наука“ на Европейския цифров иновационен хъб АгроХъб.БГ. Тя е в Центъра по раститетелна системна биология и биотехнология (ЦРСББ) в Пловдив. След като в ИЗК „Марица“ и опитното поле на Аграрния университет бяха разкрити първите две демо точки по-рано през годината, тази в ЦРСББ ще бъде последната в научни и образователни заведения. Оттук нататък демо точките ще бъдат в оранжерии и земеделски стопанства на полето, съобщи пред гостите ръководителят на хъба Светлана Боянова.

Тя посочи, че проектът AgroDigiRise дава на земеделските стопани предимството да видят иновациите в действие, да получат отговори на въпросите си на живо от експерти, да приемат съвети за своите стопанства, дори да пробват на своя земя иновациите. Фермерите могат да се възползват и от инвестиционни средства, тъй като в хъба има партньори, които се занимават с бизнес финансиране.

След като изтече 4-годишния период за разгръщане на проекта, той може да бъде удължен с още 4 години и да открие демо точки за пчелари, животновъди и за представители на други сектори, посочи Светлана Боянова.

Мария Бенина, изследовател в ЦРСББ, запозна присъстващите с част от проектите, по които работи Центъра. Тук се идентифицират нови гени, изследва се действието на биостимулант извлечен от водорасли върху добива на някои зеленчуци. Оценяват се антизатлъстяващите, антипсориатичните и защитни свойства на растителни екстракти и биоактивните им молекули. Въвежда се моделна система с вид нематода за проучване на заболяванията при човека. Това са част от проектите, изброени от Мария Бенина. Изследователите, които работят в Центъра са подпомогнати от последно поколение оборудване, с което могат да видят и (доскоро) невидимото.

В някои експерименти участват и земеделски производители, какъвто е случаят с председателят на Българската асоциация на малинопроизводители и ягодоплодни Божидар Петков.

В своето стопанство той е приложил два ирландски продукта. Петков разказа, че един от основните проблеми на малинопроизводителите са белите петна вследствие на слънчевия пригор. Загубите от това физиологично явление могат да са над 50%. Прилагането на двата продукта е редуцирало появата на бели петна, като те са създали устойчивост на плодовете към високите температури. „Белите петна по малините рязко започнаха да изчезват“, каза Петков. Той уточни, че до момента приложението на тези продукти е било по плодове и зеленчуци, различни от ягодоплодните. След успешните експерименти ирландските продукти ще започнат да се прилагат по-масово и заради още една причина – те запазват плодове свежи по-дълго време и така увеличават шансовете на производителите да реализират продукцията на по-далечни разстояния.

Директорът на „Клъстър Тракия Икономическа зона“ Катя Стайкова разказа за възможностите да обучение на земеделските стопани в разчитането на електронни таблици, обработка и анализ на данни от стопанството и други. Клъстърът е популярен и с това, че организира обучение на бъдещи служители в предприятията, които са ситуирани в зоната. При интерес от страна на фермерите, обученията могат да се проведат през януари догодина. Всяко обучение е в рамките на два дни с по шест часа.

Васил Василев от „ТехноЛогика“ представи софтуерната платформа за прецизно земеделие
Pix2Logica. Фирмата е партньор на МЗХ и е разработила системите ИСАК, СЕУ и системата за мониторинг на площите.

Възможностите за дигитализация в лозовите масиви и винарни бяха представени от Благой Анастасов от “Бивайн”, а управлението на климата, автоматизиране на напояването и прецизното хранене на растенията бе презентирано от Ивайло Енев, “ОНДО Солюшънс”.

Leave a Comment