Кирил Вътев отговаря на въпроси от А до Я в парламента

В сряда, 22 ноември, земеделският министър ще участва в заседание на парламентарната Комисия по земеделието, храните и горите. Кирил Вътев ще отговаря на широк кръг въпроси: за вноса на селскостопански стоки от Украйна; предстоящи плащания към земеделците до края на годината; плащания по ПРСР и рибарската програма; бюджета на МЗХ за 2024 г.; промените в Стратегическия план.

Към ДФ „Земеделие“ също ще има въпроси относно актуализирания индикативен график за плащания към земеделските стопани на всички средства, администрирани от Държавен фонд „Земеделие“ за кампания 2023 г., включително и от националния бюджет.

Ето и предварително обявените теми:

1. Изслушване на министъра на земеделието и храните на основание чл. 111 от ПОДНС относно:
1.1 Режима на търговия с Украйна с пшеница, царевица, рапица, сухо мляко, мед и пчелни продукти. Изслушване на представители на преработвателната индустрия;
1.2. Разпределение на средствата от бюджета до края на 2023 г. за подкрепа на земеделските стопани за кампания 2023 г., в това число по схема „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ и помощ de minimis;
1.3. Представяне на екшън план с предприети действия за недопускане на отчисления от средства по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. и Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. към 31 декември 2023 г. по правилото n+3, в това число:
• текущо състояние на подадените заявки за плащане по всички мерки от Програмата за развитие на селските райони и Програмата за морско дело и рибарство;
• информация за предприетите действия, касаещи увеличаване нивата на разплащане по ПРСР, ПМДР с цел недопускане на загуба на средства;
1.4. Позиция на Министерство на земеделието относно проект на държавния бюджет на Република България за 2024 г.;
1.5. Промени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027, текущото състояние на изпълнението му и план за изпращането му в Европейската комисия.

2. Изслушване на основание чл. 111 от ПОДНС относно представяне на актуализиран индикативен график за плащания към земеделските стопани на всички средства, администрирани от Държавен фонд „Земеделие“ за кампания 2023 г., включително и от националния бюджет.

Leave a Comment