341 хил. лв. са преведени на оранжерии за контрол на доматения молец

Държавен Фонд „Земеделие“ изплати над 341 хил. лв. (341 020 лв.) по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец – Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)“. Средствата са преведени с над 2 седмици по-рано от предвидения срок – 15 декември. Подпомагане получиха 154 земеделски производители.

тута абсолюта
Феромоновите уловки могат да служат и за прогноза, и за унищожаване на неприятеля

Периодът, в който стопаните имаха възможност да кандидатстват по схемата, продължи от 5 юни до 13 октомври 2023 г., а в срок до 31 октомври кандидатите трябваше да представят отчетни документи за закупените и приложени продукти и средства за растителна защита за контрол на доматения миниращ молец.

Размерът на помощта е до 100% от разходите за закупуването и прилагането на продукти за растителна защита, разрешени в у нас за контрол на Доматен миниращ молец – Tuta absoluta в оранжерии за домати, но не повече от 3 500 лв. на хектар с включено ДДС, годишно.

Припомняме, че за настоящата година бюджетът по това направление е 500 хил. лева.

Leave a Comment