26 родни винарни ще участват в националния щанд на панаира „Провайн 2024“ в Дюселдорф

За първи път се проведе Консултативен съвет в лозаро-винарския сектор

„За първи път създаваме Консултативен съвет в лозаро-винарския сектор. С това отговаряме на желанието на сектора, като структурираме съвета по модела на включване на представители на бизнес оператори и институции по цялата верига. Вече стартира работата по нов Закон за виното и спиртните напитки. В програмата на Правителството е заложено неговото приемане до края на следващата година, като разчитаме на съдействие от всички организации и институции, представени в съвета.“ Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Александър Йоцев при откриването на първото заседание на новосъздадения Консултативен съвет в лозаро-винарския сектор.

Членовете на съвета подкрепиха разбирането, че  организацията и правилата на доставки  на грозде за производство на вино, гроздова мъст и вино следва да останат като част от регулацията на процесите в лозаро-винарския сектор в рамките на специализираното законодателство и изразиха готовност да се включат в разработването на новия Закон за виното и спиртните напитки. По време на заседанието бяха обсъдени и теми, свързани с контрола на търговията с винено грозде през кампания 2023 г. и бяха представени възможностите за подпомагане в сектора с държавни помощи.

Акцент беше темата за разширяване възможностите за излаз на външни пазари за винената индустрия, като заместник-министър Йоцев подчерта приноса на създадената от Министерство на земеделието и храните възможност за участие на български винопроизводителите през 2024 г. в най-голямото международно изложение за вино и спиртни напитки „Провайн“ в Дюселдорф, Германия. На националния щанд България ще бъде представена от 26 винопроизводители. Прилагането на иновативна за страната практика също беше поставено в дневния ред, като участниците бяха информирани за предстоящо публикуване на Наредба за сигнализация на пътищата с пътни знаци, които указват посока към дестинации на винопроизводство, която ще влезе в сила 8 месеца след обнародването си и ще разкрие допълнителни възможности за рекламиране на винения туризъм.

Първи практически резултат от срещата на една маса на представители на различни звена по веригата постигнаха Изпълнителна агенция по лозата и виното и Аграрния университет – Пловдив, които постигнаха съгласие с цел подпомагане процеса на подготовка на професионални кадри, да създадат съвместни учебни модули по лозарство и винарство с участието на представители на ИАЛВ, които да бъдат включени в учебните програми на студентите от следващата година.

В състава на съвета влизат над 10 национално и регионално представени организации от сектора, както и Сдружението за модерна търговия, Сдружение „Съюз на търговците на храни в България“, ДФЗ, БАБХ, ИАЛВ, НАП, Агенция „Митници“, ССА, Института по лозарство и винарство – Плевен, Института по почвознание „Пушкаров“, Аграрен университет – Пловдив и Университета по хранителни технологии – Пловдив.

Leave a Comment