МЗХ определи квоти за внос от Украйна: 923 хил. т слънчоглед, 7 659 т сухо мляко, 1 975 т пчелен мед

МЗХ е разработило проект на Решение на Министерския съвет за създаване на постоянна междуведомствена комисия относно вноса на селскостопански храни от Украйна. В нея ще участват представители на МЗХ, Министерството на икономиката и индустрията, МВР, НАП, Агенция „Митници“, БАБХ и ресорен заместник-министър на земеделието, който ще председателства комисията.

На 1 декември т.г. бе вдигната бариерата за украински стоки.

Междуведомствената комисия ще координира заявките за износ от Украйна и внос в България на пшеница, царевица, семена от рапица, семена от слънчоглед, нерафинирано слънчогледово олио, мляко на прах, натурален мед, замразени малини и бяла рафинирана захар. Ще има проверки на сертификата за безопасност на храните и здравословното състояние на растителните продукти, кода на икономическа дейност на българския оператор, счетоводни документи, произход и описание на стоката и други.

За всички продукти без слънчогледа е предвидено квотата на вноса от Украйна на всяка една стока да не е по-голяма от половината от общия внос за последната отчетена година. При слънчогледа се допуска по-голям от 50% от досегашния внос заради базата на наличностите, вътрешното потребление, подадените данни от преработвателите.

Обемите на всеки един продукт, внос от Украйна, ще бъдат калкулирани на седмична база с натрупване, така че и след справка в информационната система на Агенция „Митници“ да се следи стриктно за достигнатите обеми.

За да има прозрачност, МЗХ ще публикува веднъж седмично на страницата си информация за постъпилите заявки по обеми и култури.

Според таблицата, предоставена от зам.-министър Александър Йоцев на парламентарната Комисия по земеделието, храните и горите, сметките показват, че квотата за украинска пшеница ще е 23 719 тона, за царевица 18 350 т, за слънчоглед 923 033 т, за рапица 18 000 т, за нерафинирано слънчогледово олио 79 500 т, за рафинирано слънчогледово олио 11 711 т, за сухо мляко 7 659, за пчелен мед 1 975 т, за замразени малини 340 т, за рафинирана захар 63 480 тона.

Leave a Comment