Земеделските министри в ЕС вече намират общ език за новите геномни техники

Правителството одобри позицията на България за предстоящото заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 10 – 11 декември 2023 г. в Брюксел.

Пазарите и Украйна

По време на заседанието се очаква Европейската комисия да представи актуална информация относно ситуацията на селскостопанските пазари, по-специално вследствие на руската инвазия в Украйна. Вносът на някои селскостопански продукти от Украйна продължава да създава затруднения на българския пазар, като освен 4-те продукта (слънчогледово семе, рапица, пшеница и царевица), трудностите са свързани и с вноса на нерафинирано и рафинирано слънчогледово масло, мляко на прах, пчелен мед, замразени малини и рафинирана бяла захар. Страната ни е благодарна на Комисията за удължаването на срока на Временната рамка за държавна помощ, като настояваме срокът да продължи и след юни 2024 г., както и да има възможност максимално да се отговори на нуждите на всички земеделски стопанства.

Преглед на прилагането на стратегическите планове

В рамките на заседанието се очаква Председателството и Комисията да направят преглед на първата година от прилагането на Стратегическите планове по Общата селскостопанска политика. Според България осигуряването на допълнителна гъвкавост в процеса на прилагане и повече възможност за текущо адаптиране на плановете към динамичните условия в сектора, ще осигурят допълнителна добавена стойност от реформата на Общата селскостопанска политика. Не можем да продължим да искаме повече усилия от земеделските производители, които не са придружени от допълнителна подкрепа. За да запазим селскостопанското производство в Европейския съюз трябва да правим внимателна оценка на всички нови изисквания, които поставяме пред земеделските производители, за да не допуснем масово напускане на сектора и поставяне под въпрос продоволствената сигурност в Съюза.

Регламент за нови геномни техники

По време на заседанието също така се очаква да бъде постигнат общ подход по Предложението за регламент относно растенията, получени чрез някои нови геномни техники, и храните и фуражите от тях. Страната ни стича, че последните компромисни текстове, представени от Испанското председателство, в много голяма степен отговарят на въпросите, които България е поставяла в провежданите до момента дискусии. В тази връзка страната ни може да подкрепи постигането на общ подход по досието.

Рибарство: Запазва се количеството общ улов на калкан и цаца

В областта на рибарството се очаква да бъде постигнато политическо споразумение по предложението за регламент за определяне за 2024 г. на възможностите за риболов в Средиземно море и Черно море. Страната ни подкрепя предложението за регламент. Определените в него риболовни възможности за България се основават на приетите решения на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море и са в съответствие с позицията на страната за запазване през 2024 г. на действащите нива на общ допустим улов и квота за запасите от калкан и цаца в Черно море.

Leave a Comment