Депутатите от земеделската комисия подкрепиха жалбата на президента до КС срещу агрофотоволтаиците

Депутатите от Комисията по земеделието, храните и горите единодушно подкрепиха проект на становище по искане на Конституционния съд относно жалбата на президента Румен Радев срещу новите условия за създаване на фотоволтаични паркове.

В Проекта на становище, който е бил изпратен предварително на депутати от комисията, се подкрепя иска на президента за отпадане на промени в някои текстове от Закона за опазване на земеделските земи. Те бяха въведени през Закона за енергията от възобновяеми източници. Промените разрешаваха строителството на агрофотоволтаици върху земеделски земи от 5-та до 10-та категория без промяна на предназначението на земите.

Според депутатите Министерството на земеделието и храните трябва да създане нормативна база, която да представи условията за създаване на агрофотоволтаици. Необходимо е преди това да се проучи европейската практика по темата.

Румен Христов обърна внимание, че изграждането на фотоволтаични системи върху земеделски земи не ги прави агрофотоволтаици.

Решението на конституционния съд не трябва да отреже възможностите на фермерите да изграждат слънчеви панели за нуждите на стопанството, обърна внимание Иван Иванов.

Росен Костурков припомни, че за някои сектори като малинопроизводството фотоволтаиците ще са много удобни, тъй като терзи растения понасят добре засенчването.

Leave a Comment