Агрометеорология: Снежка покривка ще завие по-голяма част от земеделските земи у нас

Прогноза за периода 15-21 декември 2023 г.

Драгомир Атанасов, агрометеоролог при НИМХ

През изтеклия период регистрираните наднормени стойности на средноденонощните температури в Северозападна България и крайните южни райони създадодоха условия за протичане на забавени вегетационни процеси при есенните посеви.

Агрометеорологичните условия в следващия седемдневен период ще се определят от температури под биологичния минимум необходим за вегетацията на зимните житни култури и зимната рапица.

През периода се очакват валежи от сняг и образуване на снежна покривка в по-голямата част от земеделска зона на страната. Тя ще осигури защита за неукрепналите и намиращи се в начален стадий от развитието си посеви от прогнозираните отрицателни минимални температури.

В края на второто десетдневие на декември при пшеницата се наблюдават фазите поникване, начало на листообразуване (1-2 лист) и фаза трети лист. На отделни места в Дунавската равнина – агростанция Новачене и Южна България – агростанция Пловдив, посевите с  ечемик се намират във фаза братене – фаза осигуряваща по-високо ниво на студоустойчивост през зимата.

През периода условията ще ограничават възможностите за извършване на почвообработки и фитосанитарните дейности в трайните насаждения.

  

Leave a Comment