С почти 27 хиляди е намалял броят на земеделците за последните 8 години

191 000 дка земеделска земя е с променено предназначение през 2022 г.

В Регистъра на земеделските стопани по Наредба №3 от 1999 г. през стопанската 2022 до края на юни 2023 г. са регистрирани 69 669 производители.

Няма година, в която да не се свива числото на регистрираните земеделци. Най-голямото намаление е през 2018/2019 г., когато от 88 162-ма те са се стопили на 80 905 през 2019/2020 г.

Според данните в последния Аграрен доклад, публикуван на 15 декември т.г., през 2016/2017 г. регистрираните стопани са били 96 476, а през 2022/2023 те са със 26 807 по-малко, което като процент е намаление от почти 26 на сто.

През 2022 г. близо 200 000 декара земеделска земя са с променено предназначение, четем още в доклада.

Миналата година Комисията за земеделските земи е разгледала общо 1 114 предложения за
промяна на предназначението на земеделските земи, като е постановила решения за площ от общо
140 200 дка.

Комисиите към Областните дирекции „Земеделие“ са разгледали общо 1 527 предложения за
промяна на предназначението на земеделските земи, като са постановени влезли в сила решения за площ от общо 50 910 дка. Спрямо предходната година се увеличават площите с променено
предназначение на земеделски земи за неземеделски нужди.

Общата сума на отнетата от земеделието земя е 191 110 дка.

В рамките на 2022 г. не са определяни нови площи за рекултивация и не са приемани
рекултивирани терени, които да се причислят към земи за земеделско ползване.

Leave a Comment