Ще има субсидии за поливане и през 2024 г.

„За намаляване на неблагоприятния ефект от икономическата криза и повишената инфлация и преодобяване на трудностите, които земеделските стопани изпитват, Министерството на земеделието и храните предвижда подпомагане на земеделските стопани, които отглеждат земеделски култури, чиято технология на производство изисква напояване, и за поливен сезон 2024.

Това четем в отговора на земеделския министър Кирил Вътев на въпрос, зададен от депутати, относно две предложения на бившия управител на „Напоителни системи“ – клон Хасково, Ивайло Тонев.

В писма до земеделския министър през юни и септември тази година Ивайло Тонев предлага поливната вода да стане безплатна за земеделците, което да е оформено като обвързана подкрепа.

Другата идея на бившия управител на хасковския клон за напояване е „Напоителни системи“ЕАД и „Земинвест“ ЕАД да се преобразуват в Агенция „Мелиорации“ към икономическото министерство.

Министър Вътев отхвърля с правни мотиви тази възможност, като посочва, че директното преобразуване от търговско дружество в агенция е невъзможно. Освен това и двете държавни дружества са в забранителния списък за приватизация.

Относно осигуряване на субсидия за напояването, така че то да стане абсолютно безплатно за земеделците, Кирил Вътев напомня за тазгодишната държавна помощ в размер на 16 млн. лв., с които се покриват 80% от разходите на производителите за поливна вода. И информира, че тя ще бъде приложена и догодина.

Leave a Comment