Агрометеорология: Есенници и дръвчета се събудиха за Нова година, скоро пак ще заспят

Около Богоявление се очаква застудяване

Дукена Жолева, агрометеоролог при НИМХ

Топлото за сезона време през изтеклия седемдневен период, с максимални температури достигнали и надвишили на много места в страната 20-21°С – във Видин – 23°С, Монтана – 23°С, Пловдив – 22°С, Пазарджик – 22°С, Хасково – 22°С и Ст.Загора – 22°С, доведе до възобновяване на вегетационните процеси при есенните посеви в голяма част от полските райони на страната. На места в крайните югозападни райони високите декемврийски температури провокираха преждевременно, нежелателно, набъбване на пъпките при някои раноцъфтящи  храстовидни и овощни видове като дрян, кайсия, праскова и череша.

И през следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще продължават да се определят от наднормени температури. Прогнозираните средноденонощни стойности в полските райони ще надвишават биологичния минимум, необходим за протичане на вегетация при зимните житни култури.

В средата на първото десетдневие на януари при пшеницата и ечемика ще се наблюдават различни фази. При късно засетите в края на есента посеви ще се наблюдава фаза поникване и начален стадий на листообразуване. Фаза трети лист ще преобладава при засетите през ноември зимни житни култури. Малка част от посевите с пшеница и ечемик на места в Дунавската равнина, агростанция Новачене и в Горнотракийската низина, Пловдив са във фаза братене, фаза в която културите успешно зимуват.

В началото на януари съществени валежи не се очакват и условията ще позволяват извършване на резитби при студоустойчивите семкови овощни видове.

През втората половина от първото десетдневие се прогнозира понижение на температурите и промяна в агрометеорологичните условия. Очакваното застудяване през този период ще прекрати късната вегетация при зимните житни култури, ще възпрепятства ненавременното развитие и при някои дървесни видове, което би довело до намаляване на тяхната студоустойчивост. През второто и третото десетдневие агрометеорологичните условия ще се определят от температури близки до климатичните норми, които ще поддържат в покой зимните житни култури.

През януари посевите с пшеница и ечемик ще зимуват в различни фенологични фази. Късно засетите, в края на есента, зимни житни култури в агростанциите Бъзовец, Николаево, Казанлък, Сливен и Чирпан са във фаза поникване и начален стадий на листообразуване. При ноемврийските посеви в Кнежа, Търговище, Пазарджик, Хасково, Любимец преобладава фаза трети лист. Във фаза братене, подходящата фаза за зимуване, са малка част от посевите с пшеница и ечемик на места в Дунавската равнина – агростанция Новачене и в Горнотракийската низина в района на Пловдив.През януари прогнозираните минимални температури, до минус 13оС, няма да представляват опасност за трайните насаждения и за встъпилите във фаза братене зимни житни култури. В условия без снежна покривка стойности от порядъка на минус 10-13оС, при по-продължително задържане, ще бъдат критични за късно засетите, неукрепнали, посеви. Прогнозираните валежи през януари, около и над нормата, ще увеличават влагозапасите в еднометровия и двуметровия почвен слой. В края на декември почвените влагозапаси при пшеницата в еднометровия слой в по-голямата част от полските райони бяха с нива над 85-90% от пределната полска влагоемност (ППВ).

През месеца по-подходящи условия за провеждане на зимни резитби при семковите овощни видове ще има в началото на първото и през повечето дни от третото десетдневие. 

Leave a Comment