„Агрия Груп Холдинг“ получи европейско финансиране за строеж на нов еко завод за олио

Предприятието за сурово слънчогледово масло ще бъде построено в град Попово, от отпадъчните люспи на слънчогледа ще се произвежда енергия

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) подписа споразумение за заем в размер на 35 млн. евро с „Кристера“ АД, част от „Агрия Груп Холдинг“, за съфинансиране изграждането на нов завод за преработка на слънчогледово олио в Северна България и за закупуването на железопътни вагони за транспортиране на хранителни масла, съобщават от пресцентъра на банката, цитиран от БТА.

Споразумението е подкрепено от програмата InvestEU, по която се привличат инвестиции за политическите приоритети на ЕС като зеления преход, конкурентоспособността, иновациите и устойчивата инфраструктура.

С подкрепата от InvestEU и ЕИБ, „Агрия Груп Холдинг“ ще оптимизира собственото си производство на слънчоглед и ще подобри достъпа си до външните пазари. Проектът, чиято обща стойност се оценява на близо 75 млн. евро, също ще създаде нови работни места и ще насърчи устойчивостта и жизнеспособността на селските райони.

Новото преработвателно предприятие за сурово слънчогледово олио ще бъде построено в град Попово, Северна България. В него ще се използват безотпадъчни екологични технологии, които ще благоприятстват климата чрез производството на възобновяема енергия от отпадъчните люспи на слънчогледовите семена. Проектът, който се очаква да бъде въведен в експлоатация през втората половина на 2027 г., включва закупуването на железопътни вагони за транспортиране на продукцията до черноморското пристанище на Варна, като по този начин ще бъдат намалени емисиите на парникови газове от автомобилен товарен транспорт. 

Прочети още:

„Агрия Груп Холдинг“ увеличи 3,6 пъти печалбата си за година

„С радост подкрепяме селскостопанския сектор в България чрез това ново споразумение с „Агрия Холдинг Груп“, насочено към модернизиране и разширяване на дейността му“, заяви вицепрезидентът на Европейската инвестиционна банка Кирякос Какурис.

По думите на изпълнителния директор на „Агрия Груп Холдинг“ Емил Райков този проект е от изключителна важност за групата, тъй като създава възможност за съществена диверсификация на търговския оборот, за намаляване на търговските зависимости и за навлизане на нови крайни пазари и дестинации. „Паралелно с това този проект има съществено регионално и икономическо значение, тъй като неговото изпълнение ще доведе до създаването на значителен брой нови работни места, ще подобри и оптимизира логистиката по придвижване на суровини и материали, замествайки ги с производствен краен продукт, а също така ще доведе и до значителни икономии от мащаба от финансова и оперативно управленска гледна точка“, допълни той.

„Агрия Груп Холдинг“ е българска холдингова група, която чрез своите дъщерни дружества развива дейност в областта на селскостопанското производство, съхранението и търговията със зърнени и маслодайни култури. Тя работи активно и в сферата на преработвателната промишленост, включително в производството на биоетанол. Компанията има три основни логистични центъра в Североизточна България. В зърнобазите на холдинга се съхраняват и търгуват около 750 000-800 000 тона зърнени и маслодайни култури на година.

Leave a Comment