Агрометеорология: Зимата се връща с -9, -10 градуса

Прогноза за периода 5-11 януари 2024 г.

Дукена Жолева, агрометеоролог при НИМХ

След необичайно високите температури в края на декември и началото на януари, довели до възобновяване на вегетационните процеси при есенните посеви в по-голямата част от полските райони на страната, през следващия период агрометеорологичните условия ще претърпят съществена промяна.

Прогнозираното рязко застудяване през втората половина от периода, ще възстанови покоя при есенните посеви. То ще възпрепятства нежелателното, преждевременно, набъбване на пъпките при някои раноцъфтящи храстовидни и дървесни видове, което бе провокирано от високите температури в началото на зимата на места в южните райони на страната.

В края на първото десетдневие на януари агрометеорологичните условия ще придобият зимен характер. През последните дни от периода се прогнозират минимални температури до минус 9-10°С. Тези стойности, в условия без снежна покривка и по-продължително задържане, ще представляват сериозна опасност за най-изостаналите, във фаза поникване, зимни житни култури. В началото на зимата преобладават посевите във фаза 3 лист. Във фаза братене, подходящата фаза за зимуване, са малка част от посевите с пшеница и ечемик на отделни места в Дунавската равнина (агростанция Новачене) и Горнотракийската низина (агростанциите: Пазарджик и Пловдив).

През периода очакваните валежи от дъжд и сняг ще помогнат за увеличаването влагозапасите в 100 сm почвен слой. В началото на зимата почвените влагозапаси, измерени при зимните житни култури, в еднометровия слой в по-голямата част от полските райони бяха с нива над 85% от ППВ.

 

Leave a Comment