Илия Проданов, НАЗ: Г-н министър, през 2024 г. от вас очаквам …

Продължава поредицата ни „Г-н министър, през 2024 г. от вас очаквам …“, този път с участието на председателя на УС на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) Илия Проданов.

Досега попитахме четирима председатели на браншови организации какво трябва и очакват от министъра на земеделието и МЗХ да направят за сектора. Това бяха Йордан Кръстанов, председател на БАПОП, Венцислав Върбанов, председател на АЗПБ и Слави Трифонов, председател на НБА.

Ето какви са очакванията и на Илия Проданов:

Да започне активна работа по Закона за браншовите организации и темата за напояването

За мен най-важното, което министерството може да направи, е да предвижи законодателните инициативи, касаещи сектора и облекчаващи работата му. Това е на първо място.

За мен най-важни са Законът за браншовите организации, Законът за аграрната камара, Законът за кооперативите, промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, в Закона за арендата. Оттам нататък трябва да се работи по темата за наповането. Разбрахме вече, че ще има Консултатитевен съвет по хидромелиорации на 17 януари. Надявам се, че там ще успеем да стигнем до решение какви действия да се предприемат. Да се начертае някакъв план за тази година и той да се следва.

Много е важно министерството да успее в Европейската комисия относно промените в Стратегическия план и тези промени, за които нашата асоциация отдели толкова време, за да ги обоснове. Надяваме се поправките на задължителните стандарти (ДЗЕС – добро земеделско и екологично състояние) да бъдат защитени пред Брюксел, за да може да бъдем облекчени ние, земеделците. За съжаление бавно се случиха нещата с входирането на промените в Стратегическия план. В началото се очакваше, че септември-октомври ще ги изпратим, а това се случи през декември. Предполагам, че ЕК в рамките на следващите две седмици ще върне бележки по предложените текстове. След това ще започне процесът по преговаряне. Според мен до края на февруари ще имаме окончателния вариант на Стратегическия план.

Друго важно за 2024 г. е да стартират възможно най-много приеми по инвестиционните мерки в Стратегическия план и от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.) – там, където има останали средства.

Да, нещата, които очакваме са доста, но някои от тях са наши искания от години назад. Друг е въпросът защо не са били изпълнени досега.

Няма как да се слеят Законът за браншовите организации и Законът за аграрната камара. Те трябва да си вървят отделно. В Закона за браншовите организации трябва да бъдат определени правилата и нормите за всеки бранш и браншова организация. А след това вече да имаме Закон за Камарата, в която камара тези организации да членуват. От информацията, която имаме, Министерството на земеделието и храните е по-напред с писането на Закона за аграрната камара, но се работи и по другия закон. Ние активно ще искаме информация относно Закона за браншовите организации и се надявам в следващите седмици и месеци да имаме резултати.

Относно напояването и предстоящия Консултативен съвет има доста неща да се обсъждат. От една страна има текущи проблеми, от друга дългосрочно планиране на работата. Това, което мен лично ми се иска да засегнем още при първия консултативен съвет тази година е помощта за напояване за тази година. Тя задължително трябва да остане и през 2024 година. На второ място трябва да се работи върху законодателни промени, с които да се уреди по-лесното издаване на разрешителни за водовземане. Към момента издаването е доста забавено и трудно. По този проблем трябва да се начертае план за действие. Знаете, че имахме предложение да се преструктурира „Напоителни системи“ЕАД, така че да не е търговско дружество и затова предполагам, че и този въпрос ще се повдигне.

Leave a Comment