Нова работна група ще актуализира 7-годишната Стратегията за напояване на Световната банка

Към момента не се предвижда закриване или преобразуване на „Напоителни системи“, отговаря на въпрос на депутати министър Вътев

Предстои създаването на нова работна група, която да се заеме с преразглеждането и актуализирането на Общата стратегия за управление и развитие на хидромелиорациите и защита от вредното въздействие на водите. Това пише в края на миналата година земеделският министър Кирил Вътев в отговор на въпроси, зададени от депутати на ПП-ДБ.

Депутатите питат защо въпросната стратегия, разработена от Международната банка за възстановяване и развитие (тя е част от групата на Световната банка – б.р.), която бе приета от Министерския съвет още на 18 август 2016 г., не е приложена. Защо не е закрито търговското дружество „Напоителни системи“ЕАД, каквото предложение има в стратегия? Както и защо все още липсва Закон за хидромелиорациите.

Припомняме, че България плати на банката за разработването на общата стратегия 3 милиона и 42 хиляди лева. Тази сума е записана в Споразумението за предоставяне на консултански услуги между МБВР и Министерството на земеделието и храните, обнародвано в бр. 68 от 15 август 2014 г. на „Държавен вестник“.

В разработката дирекция „Хидромелиорации, инвестиционна политика и концесии“ в МЗХ е посочена като най-важното звено за изпълнение на стратегическия документ.

През 2017 г. обаче правителството закрива тази дирекция.

„Ако Общата стратегия за управление и развитие на хидромелиорациите и защита от вредното въздействие на водите е била приложима към обстоятелствата от 2016 г., то към днешна дата тя не отговаря на актуалната ситуация, съответно е неприложима и неефективна“, пише министър Вътев. Той допълва, че министерството изучава добрите практики на други европейски страни по отношение на напояването, а също така планира да извърши задълбочен анализ на дейността на „Напоителни системи“ЕАД.

След актуализиране на Общата стратегия МЗХ ще подготви проект на Закон за хидромелиорациите.

Заради важната тема за напояването аграрното министерство е взело мерки за повишаване на административния капацитет и е предприело стъпки за създаване на дирекция „Хидромелиорации“, обяснява министър Вътев.

„Към настоящия момент не се предвижда преструктуриране/закриване на „Напоителни системи“ЕАД, тъй като възможността за евентуално преобразуване изисква задълбочен и мотивиран анализ“, посочва Кирил Вътев. Освен това в общата стратегия има вариант да се запази „НС“ЕАД.

Министърът обяснява, че към 2016 г. държавното предприятие е било в нестабилно и недобро финансово състояние. Един от недостатъците за запазването на държавното дружество е, че заради неустойчивите си резултати това предприятие е било неприемливо за получаване на финансиране от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

„Другият възможен вариант в Стратегия за институционална промяна е преструктуриране на „Напоителни системи“ в регионални предприятия по хидромелиорации, което би улеснило допълнително финансирането по ЕЗФРСР“, пише Кирил Вътев.

Но, продължава писмото, този вариант е неприложим, тъй като от 2017 г. до момента дружеството е стабилизирано, с доказано положителни финансови резултати и вече е бенефициент по мярка 4.3 от ПРСР 2014-2020 за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване.

Припомняме, че на 17 януари в МЗХ ще се проведе Консултативен съвет по хидромелиорации.

Leave a Comment