Подготвя се отделянето на ИАГ от МЗХ и транформирането ѝ в Държавна агенция по горите

Заинтересованите ще могат в 14-дневен срок да изпращат предложения за структурата и функциите на новата агенция

С промени в Закона за горите Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) ще се трансформира в Държавна агенция по горите (ДАГ). Промените в управлението на горите ще гарантират, че ще ги ползваме по обществено полезен и прозрачен начин. Това каза заместник-министърът на земеделието и храните инж. Мирослав Маринов по време на първото заседание на работната група за изготвяне на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за горите, което се проведе в МЗХ.

Той съобщи, че ще бъдат организирани срещи с всички заинтересовани страни в избрани региони в страната. „Идеята за отделянето на ИАГ от Министерство на земеделието и храните  е от 3 години. През 2022 г. не успя да бъде реализирана и да се изготви законопроект. Темата е изключително важна и отговорна и трябва да има баланс на всички интереси. Надявам се, че ще успеем да я финализираме“, посочи заместник-министър Маринов. Той изрази надежда, че националната инвентаризация, която също е включена в управленската програма на страната, ще намери място в новия Закон за горите. „Трябва да търсим и решение на проблема с горите в земеделските територии, защото той е от изключително значение за сектора“, добави заместник-министърът.

В дискусията взеха участие народният представител Васил Тодев, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по горите инж. Стоян Тошев, директори на държавни предприятия в страната и Регионални дирекции по горите, представители на Министерство на земеделието и храните, Изпълнителна агенция по горите, Лесотехническия университет, Съюза на лесовъдите, браншови и неправителствени организации от горския сектор.

Всички заинтересовани страни ще могат в 14-дневен срок да изпращат своите предложения за структурата и функциите на новата Държавна агенция по горите. Становищата и мненията ще бъдат обобщени от работната група, а след това ще бъде проведено заседание, на което ще бъдат разгледани детайлно.

Leave a Comment