БАПОП се подготвя за участие във Фрут Логистика 2024 в Берлин

Оранжерийните производители, които ще участват на престижното изложение, планират отсега срещи за нови пазари и за подкрепа на досегашните

Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция (БАПОП) ще
покаже нови идеи и български опит за подобряване на производителността в
производството и търговията с пресни плодове и зеленчуци на най-голямото
международно специализирано изложение Фрут Логистика 2024 в Берлин.

От 7 до 9 февруари на колективния щанд на страната ни продукцията си ще представят
„ЕКОФРУТ К и К“ ЕООД, „ДЕЙВ-2007“ ЕООД, ЗП Петя Нановска, „ГЕОСЕМСЕЛЕКТ“ ООД,
„АМИТИЦА“ ООД и др. Българското участие се организира от БАПОП, с подкрепата на
Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“.

За първи път родните производители ще акцентират върху решенията за оранжерии,
които са една от ключовите теми на изложението тази година. Те ще покажат
постиженията си в прилагането на модерно оборудване и технологии за контрол на
температурата и светлината, опрашване на растенията, автоматизирани системи за
прибиране на реколтата и съхранение, които създават оптимални условия за
отглеждане и устойчиво предлагане на здравословна и вкусна продукция на пазара.
FRUIT LOGISTICA е най-важният търговски панаир в индустрията и директен достъп до
световните пазари с пълната гама от услуги и технически решения за производство и
дистрибуция по цялата верига за доставки от производителя до крайния потребител.

„Гордеем се, че когато международната търговия с плодове и зеленчуци ще се срещне
в Берлин, страната ни отново ще участва, редом до водещите международни
производители, дистрибутори и търговци“, каза Теодора Кръстева, изпълнителен
директор на БАПОП. 

Теодора Кръстева

„За нас като асоциация и за нашите членове тези три дни в началото на февруари ще
определят курса за успех на цялата финансова година в много отношения. Затова и ние
от БАПОП се подготвяме за срещата с водещите представители в индустрията:
изложители от над 90 страни и най-важните търговски посетители от 140 държави в
Берлин. Нашите оранжерийни производители планират прецизно предварително
договорени срещи на щанда ни за нови пазари, за подкрепа на досегашните си
клиенти и с нетърпение очакват възможността да представят своите първокласни
продукти на колективния щанд с бранд на България“, допълни г-жа Кръстева.

Тя подчерта, че предстоящото участие се осъществява в условията на непрекъснато
нарастваща себестойност на продукцията и инфлация на разходите. Високото ниво на
внос подкопава конкурентоспособността на родните производители, а войната в
Украйна поставя веригите за доставки под допълнителен натиск. При всички тези
предизвикателства, подкрепата за българското участие на FRUIT LOGISTICA 2024 от
страна на МЗХ и ДФ „Земеделие“ са изключителна добавена стойност към знанията за
сектора и платформа, която предоставя ценни бизнес възможности за членовете на
асоциацията.

Leave a Comment