Аграрната камара постави пред НАП въпросителни за новия контрол върху превоза на плодове и зеленчуци

Приходната агенция бе запозната с конкретни казуси, които трябва да се обмислят внимателно, за да не бъдат наказани коректни производители

Прилагането на Наредба Н-5 от 29 септември 2023 г., която е в сила от 3 януари тази година, отвори поредица от въпроси, зададени от производителите на плодове и зеленчуци, млечни и местни продукти, олио, захар и други селскостопански храни, които влязоха в списъка на стоки с висок фискален риск. Наредбата определя контрола, който НАП вече прилага при движението на тези стоки.

Вчера браншови организации бяха на среща с експерти от НАП, за да получат отговори на въпроси, свързани със специфични казуси. В нея взе участие и изпълнителният директор на Българската аграрна камара (БАК) Светлана Боянова. Агро Пловдив се свърза с г-жа Боянова, за да разкаже повече за срещата.

На срещата с НАП стана ясно, че ще има втора среща по въпроси, които касаят сектор Плодове и зеленчуци. Като цяло от приходната агенция не ни отговориха на зададените въпроси. Ние от БАК ще изпратим писмено въпросите си, за да може експертите да ги обмислят„, обясни Светлана Боянова.

Нейните впечатления са, че в НАП са твърдо решени да подобрят контрола върху превоза на повечето селскостопански стоки. За тези, които са произведени у нас, но също така и за вносните.

Организациите от сектор Плодове и зеленчуци, които членуват в БАК, приветстват затягането на фискалната дисциплина. Те обаче искат да се изясни действието на данъчните в конкретни ситуации, при които производителят може да бъде санкциониран без да е виновен„, каза изпълнителният директор на камарата и даде конкретен пример:

Когато прибираш плодовата реколта, работата може да продължи до късно вечерта. Производителят може да знае горе-долу какъв е тонажът на продукцията, но точното число ще научи при кантара на преработвателното предприятие. При това обаче трябва да декларира пред НАП конкретно число като количество. Ако данъчните контрольори спрат превоза, който пътува към консервния цех, те могат да установят че посоченото число не е съвсем точно.

Затова ние искаме да се коригира наредбата така, че производителят да не бъде санкциониран заради подобни неточности„, поясни Светлана Боянова.

От НАП са обърнали внимание в кои случаи се декларира предварително превоза и в кои не. Както е ясно, декларират се пратките в автомобили с товароносимост над 3,5 тона, при стока над 500 кг и стойност над 5000 лева без ДДС.

Ако стоката е до 500 кг, а стойността ѝ е над или до 5000 лева – тя не се декларира; ако стоката е над 500 кг и до 5000 лв. – не се декларира; ако стоката е над 500 кг и над 5000 лева – декларира се. Разбира се, позволява се доброволно деклариране, когато стоката е под 500 кг.

В системата, създадена от НАП, има възможност за вписване на количества от продукцията, за които търговецът е направил рекламация. За целта не е необходим нов уникален номер, ползва се първият.

Малките производители, които превозват в по-малки автомобили по-малко стоки на по-ниска стойнст от 5000 лева, остават извън контрола на НАП, въпреки че ако искат, могат да декларират доброволно превоза на стоки пред приходната агенция.

Трябва да се отбележи, че когато количествата и стойността за по-малки, от указаните в Наредба Н-5, превозвачът не е длъжен да декларира пред НАП стоката и да получи уникален номер. въпреки това той подлежи на контрол.

Възможностите за търговия и контрол са описани в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), но тази наредба дава по-голяма конкретика, посочи Боянова. .

Директорът на БАК очаква втора среща в НАП с отговори на поставените въпроси.

Въпроси-Отговори

От някои отговори на НАП на въпроси, поставени от производители и организации:

Въпрос: Възможно ли е автоматизирано подаването на данни чрез услуга от типа „системасистема“ чрез използване на софтуерен ключ (API ключ).

Отговор: Потребителите могат да ползват електронната услуга чрез публичен приложнопрограмен интерфейс (API), като поискат API ключ чрез услугата „Ново заявление за достъп до АPI“, достъпна с електронен подпис в е-Портала на приходната агенция.
При технически въпроси/проблеми относно XSD-схеми и ползването на API, следва да се
обръщате към Информационния център на НАП: 0700 18 700 или на имейл infocenter@nra.bg.

….

Въпрос: Задължителни ли са за попълване данните в поле бруто/нето?

Отговор: – данните в поле за нето количество е задължително, като стойността е за цяло количество, а не за килограм;

– данните в поле бруто количество не е задължително.

….

Въпрос: В случай, че транспортът е организиран от спедитор, в данните за превозвач кои
данни се посочват – на превозвача или на спедитора или и на двете?

Отговор: Посочват се данните за превозвача – № на МПС, а за спедитор, ако е известен.

….

Въпрос: Транспортира се стока до склад на логистична фирма и от там логистичната
фирма разнася стоката по различни обекти. Как се декларира в този случай?

Отговор: Съгласно чл.127и, ал. 3 от ДОПК при превоз на стока с висок фискален риск, който
започва и завършва на територията на страната, доставчикът или продавачът на стоката
предварително декларира данни за всеки отделен превоз на стока преди започване на
натоварването на транспортното средство и получателят или купувачът потвърждава получаването
на стоката най-късно до края на деня, следващ деня на пристигането ѝ на мястото на
получаване/разтоварване.
В случаите, в които стоката се премества от един склад в друг, собственост на едно и също
задължено лице и няма промяна в собствеността на стоката, превозът не е задължително да се
декларира.
При деклариране на превоз, в случай, че е известно последващо претоварване на стока,
деклараторът може да въведе данните за претоварването в съответната секция.

Leave a Comment