До 10 млн. евро ще получат румънски компании при пристанища за осигуряване на експортен път от Украйна

Европейската комисия одобри, съгласно правилата на ЕС за държавна помощ, румънска схема на стойност 126 милиона евро   за подкрепа на инвестиции в пристанища, изправени пред увеличени търговски потоци след войната на Русия срещу Украйна. Мярката улеснява потоците от търговия в и от Украйна в съответствие с целите на  плана за действие на ЕС за пътища за солидарност .

Схемата

Румъния уведоми Комисията за плановете си да подкрепи компании, работещи в определени румънски пристанища, да инвестират в допълнителни съоръжения за обработка или съхранение на стоки, отклонени от нормалните им търговски маршрути поради войната на Русия срещу Украйна и срива на преките морски маршрути за износ на Украйна. Схемата с бюджет от 126 милиона евро (около 626 милиона леи) ще продължи до 31 декември 2024 г.

Съгласно схемата помощта ще бъде под формата на безвъзмездни средства до 10 милиона евро за логистични компании, работещи в румънски морски и вътрешни пристанища, разположени на: източната граница на ЕС (Констанца, Галац, Гюргево); каналът Дунав – Черно море (Поарта Алба, Мидия и Наводари); Сулинския канал или в „сателитните“ пристанища на Констанца (Мидия и Мангалия). Помощта не може да надвишава 10 милиона евро на бенефициент или 65% от допустимите разходи по проекта.

Мярката ще бъде частично финансирана чрез  кохезионните фондове на ЕС  и ще допринесе за функционирането на  пътищата за солидарност между ЕС и Украйна   чрез улесняване на търговските потоци в и от Украйна.

Оценката на Комисията

Комисията установи, че:

  • Помощта е  необходима  и  подходяща  за задействане на инвестицията, която не би могла да бъде извършена без помощ, тъй като нито пазарен инвеститор, нито която и да е финансова институция биха я финансирали при търговски условия поради несигурността, свързана с руската война и временния характер на създадените от него търговски потоци.   
  • Помощта е  пропорционална  и ограничена до необходимия минимум за задействане на инвестициите. Освен това нивото на помощта се основава на доказан недостиг на финансиране. Операторите могат да получат само помощта, която е необходима за покриване на допълнителните разходи за оборудване и съхранение, необходими за обработка на стоки, отклонени от нормалните им търговски маршрути.
  • Положителните  ефекти от помощта надвишават евентуалните отрицателни ефекти върху конкуренцията и търговията  между държавите-членки на ЕС. Съответните търговски потоци естествено са се появили в пристанищата, които са географски най-близки до Украйна, и ще изчезнат след разрешаването на кризата.

Въз основа на това Комисията одобри румънската схема съгласно правилата на ЕС за държавна помощ.

Leave a Comment