Ферма за патици мюлари в Брезово изгоря от инфлуенца А

Вирусът на инфлуенца А (птичи грип) е установен в два животновъдни обекта за отглеждане на патици мюлари, които се намират в землището на с гр. Брезово, общ. Брезово, обл. Пловдив, съобщи БАБХ. В животновъдните обекти се отглеждат около 8 750 патици (В обект 4160-0302 са 4850 бр. и в обект 4160-0311 са 3900 бр.)

Около засегнатите животновъдни обекти са определени: 3-километрова предпазна зона, в която попада гр. Брезово, общ. Брезово, обл. Пловдив; и 10-километрова наблюдавана зона – обл. Пловдив, общ. Брезово: с. Чоба, с. Туркмен, с. Генерал Николаево, с. Отец Кирилово,с. Дрангово, с. Златосел и с. Зеленково ,   обл. Стара Загора, общ. Братя Даскалови: с. Православ, с. Колю Мариново и с. Верен.

С цел ограничаване на заболяването и недопускане на неговото разпространение, ще се предприемат действия за умъртвяване по хуманен начин на заболелите и контактни птици в обектите.

Извършва се епизоотично проучване и проследяване на движенията на домашни и други птици, продукти и странични животински продукти, добити от тях, фураж за птици, както и на транспортните средства, свързани с технологичния процес в обектите. БАБХ напомня, че птичето месо и продукти, добити в обект, в който е установено огнище на Инфлуенца по птиците, не представляват опасност за човешкото здраве.

Leave a Comment