МЗХ си позволи да говори за коне: Във ВетИС са близо 32 700, от които малко над 12 хил. са селекционни

През 2023 г. за първи път по de minimis е имало помощ за 7 743 коне, а по украинската схема са финансирани 7 790

Първо заседание на Консултативния съвет по конете се проведе днес в Министерство на земеделието и храните. В него участие взеха министърът на земеделието и храните Кирил Вътев и заместник – министрите доц. Деян Стратев  и Александър Йоцев, както и  представители на асоциации от бранша.

По време  на Консултативния съвет заместник-министър Стратев изнесе данни, че към 1 януари 2023 г. в системата ВетИС са регистрирани 32 687 броя коне. От тях има под селекционен контрол, които към  края на месец септември 2023 г. са разделени на стопанства с животни от 1 до 50 коня и в стопанства над 51 коня. Броят на конете под селекционен контрол в стопанствата до 50 животни са 6 535, като те се отглеждат в 687 стопанства. Броят коне под селекционен контрол – с над 51 коня са 5 642 и се отглеждат  в 56 стопанства. Общият брой на конете под селекционен контрол е 12 178 животни, които се отглеждат в 744 стопанства. Подпомогнатите  животни за 2022 г., по линия на застрашени от изчезване породи по мярка „Агроекология и климат“ от „Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.) са общо 6 918 коня – каракачански, дунавски, френски, източнобългарски.

„През 2023 г. за първи път по държавната помощ „de minimis“ са подпомогнати 7 743 коне, а по помощта за Украйна са финансирани – 7 790 коне“, съобщи заместник-изпълнителният директор на ДФЗ д-р Лозана Василева. Тя допълни още, че по схемата за държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне продуктивността и генетичните качества на животните през 2023 г. са отпуснати средства за 8 679 животни на стойност – 418 427 лв., които са предоставени на 4 асоциации.

Председателят на Асоциацията за развъждане на местни автохтонни породи в България Бойко Стоянов каза, че от 20 години за първи път някой си позволява да говори за конете. Проблемите, според него, са няколко – идентификация, подпомагане и реализация и предложи за решаването  на неотложни задачи да се направи работна група по коневъдството.

Заместник – председателят  на Българска федерация по конен спорт д-р Крум Рашков изказа благодарност към ръководството на МЗХ за новосъздадения  специализиран Консултативен съвет,  като обобщи, че конете имат своето бъдеще и в селското стопанство, горския сектор и не на последно място в спорта.

Leave a Comment