МЗХ събира информация за браншовите организации

Министерството за земеделието и храните е изпратило писма до браншовите организации с искане да представят документи от последните си отчетно-изборни събрания, както и данни колко от членовете на съответния съюз, асоциация или сдружение са си платили членски внос в последните три години. Това се прави, тъй като министерството работи по Закон за браншовите организации и Закон за аграрната камара и иска да има яснота за степента на организираност на земеделските стопани, съобщи вчера в парламентарната земеделска комисия Кирил Вътев.

Той допълни, че за повечето организации е по-естествено да се определят като регионални, но вместо това те са именували като национални или дори като камари, каза той, изключвайки Българската аграрна камара, която е съставена от 10 организации и още няма навършена година от учредяването си.

Министърът посочи Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) и Българската асоциация на тютюнопроизводителите (БАТ) като най-добре структурираните браншови организации, с които министерството работи най-лесно.

И вметна, че служители на министерството са започни да търсят земеделски браншови организации през Търговския регистър и когато са стигнали до 170-тата, са се отказали.

Leave a Comment