НБА предлага фермерите да декларират пред НАП стоки до 10 хил. лв. с ДДС

Националната Био Асоциация (НБА) предлага на финансовия министър Асен Василев корекция в Наредба Н-5 от 29 септември 2023 г. за контрола върху стоки с висок фискален риск, каквито от тази година станаха плодове и зеленчуци, млечни и месни продукти и други.

Според наредбата е необходимо предварително деклариране пред НАП на превоз на стоки с висок фискален риск, когато превозното средство е с товароносимост над 3,5 тона и/или стоките са на стойност над 5000 лева без ДДС.

Поправката, за която НБА настоява, е „стоки на регистрирани земеделски стопани, които са част от анкетния формуляр на производителя и са с тегло до 3 500 кг и/или литра и/или стойността на стоките е в размер до 10 000 лв. с включен ДДС“ да бъдат изключени от фискалния контрол. Асоциацията предлага това да стане точка 4 на ал. 1 от чл. 13 в Наредба Н-5.

Мотивите за искането са, че голяма част от фермерите са микро, малки и средни стопанства, които не са регистрирани по реда на Закона за ДДС. Те извършват продажба на собствена непреработена земеделска продукция в малки обеми обикновено в периода на производството на самата стока. Най-често сделките за тази стока са на полето и се заплащат в брой. Те обикновено са до 10 хил. лева и се превозват в малки транспортни средства с товароносимост под 3,5 тона.

„Предвид инфлационните процеси в страната смятаме, че сумата от 5000 лв. е твърде малък праг, още повече, че има специален закон, който допуска плащане в брой на по-голяма сума.

НБА подчертава, че подкрепя политиката на финансовото министерство, но е необходимо административната тежест да е с мярка, за да не се увеличи делът на сивия бизнес в отрасъла.

Leave a Comment