Втората аграрна камара иска среща с председателите на парламентарните групи

В Открито писмо БАхК недоумява защо при определянето на ставките за „украинската помощ“ участват и други извън експертите на МЗХ

Аграрният сектор вместо да бъде обединен повече от всякога отново е разединен.

Това констатира в Открито писмо Българската агрохранителна камара (БАхК), която се създаде миналата година от 21 браншови организации от земеделския и преработвателния сектор и бе регистрирана малко по-късно от Българската аграрна камара (БАК).

Писмото е адресирано до председателите на парламентарните групи, с копие до министъра на земеделието и до председателя на парламентарната Комисия по земеделието, храните и горите.

В него се коментират „натрупаните и нерешени проблеми в сектор Земеделие и срещата на част от представителите на бранша с министър-председателя акад. Николай Денков и министъра на земеделието и храните Кирил Вътев„.

Описвайки насложените в последните години проблеми, свързани с войната, неблагоприятните климатични, икономически и социални събития, в писмото се посочва, че „държавната администрация е отговорна да съдейства за постигане на консенсус между секторите и постигане на оптимален положителен ефект в икономиката на страната.“

От БАхК заявяват, че на проведената в понеделник среща в Министерския съвет голяма част от представителните за бранша организации не са били поканени.

Изненадани сме от подхода, който бе приложен при подготовката и провеждането на срещата с министър-председателя акад. Николай Денков. От публичната информацията, която получаваме, разбираме, че участниците в срещата се очаква да определят политиките и новите ставки по украинската помощ за 2024 година. Считаме, че администрацията в лицето на Министерски съвет и Министерството на Земеделието и храните са допуснали грешки при организирането на тази дискусия„, пише в Откритото писмо, изпратено до медиите.

И още: „Демонстрираният подход предизвиква тревога и въпроси къде остава ролята на МЗХ, които са отговорни както за анализите и изчисленията, така и за определянето на ставките. Заявените намерения за смяна на  подхода и изготвяне на изчисления извън капацитета на експертите на МЗХ е изненадващ и предизвиква подозрения и тревога сред множество членове на браншовите организации.

СОт БАхК питат защо след като е приет националният бюджет, се отваря дебатът за заложените средства за подпомагането на земеделските стопани, още повече, че в края на миналата година бе задаван въпросът защо не е заложена „украинската помощ“ за 2024 г. в бюджета за подпомагане на земеделските производители.

Във връзка с липсата на заложена Украинска помощ се проведоха два поредни протеста и се внесоха писма с искания, на които не бе обърнато внимание„, припомнят от камарата.

„Ние вярваме, че МЗХ следва да поеме по-решителна роля в дебата по тази тема“, се акцентира в писмото.

Откритото писмо на БАхК е изпратено до председателите на парламентарните групи, тъй като търси политическа подкрепа за намиране на средства от Народното събрание.

Във връзка с това, както и във връзка с идеите на БАхК, свързани с предстоящи законови промени, касаещи сектора, бихме желали среща с лидерите на политическите партии ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и ДПС, БСП, ИТН и Възраждане, за да обсъдим, развием и решим въпросите пред българското земеделие.

Настояваме за пълна прозрачност и дискусия с участието на представители от всички заинтересовани страни„, се казва в края на писмото.

Писмото е подписано от председателя на УС на БАхК Венцислав Върбанов. В него са изброени и членуващите в камарата организации и председателите им:

Асоциация на месопреработвателите в България (АМБ)

Атанас Урджанов, Председател на УС

Асоциация за развъждане и съхранение на Източнобалканската (АРСИС)

Радостина Донева, Председател на УС

Асоциация на земеделските производители в България (АЗПБ)

Венцислав Върбанов, Председател на УС на АЗПБ

Асоциация на индустриалното свиневъдство в България (АИСБ)

Румен Андреев, Председател на УС

Асоциация на млекопреработвателите в България (АМБ)

Димитър Зоров, Председател на УС

Асоциация за развъждане на месодайни породи говеда в България (АРМПГБ)

Стоян Чуканов, Председател на УС

Асоциация на пасищно животновъдство (АПЖ)

Станчо Димитров, Председател на УС

Асоциация на свиневъдите в България (АСБ)

Полина Хаджистоева – Гочева, Председател на УС

Браншова камара на месодайното животновъдство (БКМГ)

Иван Венински, Председател на УС

Национален браншови съюз на хлебарите и сладкарите (НБСХС)

Мариана Кукушева, Председател на УС

Националния съюз на градинарите в България (НСГБ)

Мариана Милтенова, Председател на УС

Национална асоциация на млекопреработвателите (НАМ)

Владислав Михайлов, Председател на УС

Национална био асоциация (НБА)

Слави Трифонов, Председател на УС

Обединени български животновъди (ОБЖ)

Бойко Синапов, Председател на УС

Обединен Български Пчеларски Съюз (ОБПС)

Михаил Михайлов, Председател на УС

Развъдна асоциация на българските породи говеда – Родопско късорого,

Българско родопско, Искърско (РАБПГ)

Иван Механджийски, Председател на УС

Съюз на птицевъдите в България (СПБ)

Ивайло Гълъбов, Председател на УС

Съюз по хранителна промишленост към ФНТС

УХТ-Пловдив

Бизнес университетска асоциация в хранителната индустрия и туризма (БУАФИТ)

Селскостопанска академия

Подкрепящи организации:

Български фермерски съюз

Георги Стоянов, Председател на УС

Професионална асоциация на розопроизводителите в България

Христо Николов, Председател на УС

Българска оризова асоциация

Георги Видолов, Председател на УС

Българска асоциация на собствениците на земеделски земи

Евгений Орашъков, Председател на УС

Leave a Comment