На Агросеминара в Пловдив: Ще оцелеят ли земеделците в хаоса на нормативи, проверки и климат?

Уникалното сред регионалните организации – членове на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ), събитие – Агросеминарът на Съюза на зърнопроизводителите от Пловдив (СЗП), бе открит и тече с пълна пара в този момент. В семинара участват компании, които осигуряват на зърнопроизводителите семена, торове, продукти за растителна защита и други. Следобед се очаква председателят на НАЗ Илия Проданов да изнесе доклад .

Председателят на Пловдивския съюз Людмил Работов се опита да изброи във встъпителната си реч всички проблеми, пред които е изправен секторът днес. Като изключим непредвидимия климат и изпадналия в кома пазар, една огромна част от несгодите е предизвикана от прекомерните административни изисквания, изпълнението на които отнема ценно време на сектора. Той еФермерите са принудени също така да поемат на свой гръб и за своя сметка административните грешки.

За съжаление с всеки изминал ден предизвикателствата, пред които сме изправени се увеличават неимоверно. Свидетели сме на тенденцията на засушаване и природни катаклизми,
увеличените преки и косвени разходи за производство, задълженията и спазването на
европейски регламенти от една страна и от друга отговорността пред обществото да
съхраним и подобрим почвеното плодородие и биоразнообразие на нашата планета
„, посочи Людмил Работов.

„Новата селскостопанска политика се оказа „горещият картоф“, който ние земеделците трябва да вадим от пещта. Непрекъснатите изисквания и понятия: активен фермер, стоки с висок фискален риск, нови интервенции и т.н. , задължителните срокове, които не кореспондират в повечето случаи с условията на средата за изпълнението на определените изисквания по
спазването на задължителните стандарти за добро земеделско и екологично състояние
на земята.“

Председателят на СЗП каза още, че системата за мониторинг на площи предизвика абсолютен хаос в сектора. със закъснение се изменят изисквания, които поставят фермерите пред парадокси. Заради грешки в Системата за мониторинг, според които има опожарените площи, зърнопроизводители са наказвани без в действителност да играл огън на нивите.

„Кръстосаните проверки през месец декември „ни кръстосаха очите” с огромния брой изисквания, голяма част от които напълно непознати“, добави Людмил Работов.

Оказало се е, че голяма част от фермерите не са изпълнили изискванията по Наредба №12 от 23 август 2023 за продукти за растителна защита.

„От няколко дни се занимаваме с изискването за калибровката на пръскачките, които регистрации са на повече от 5 години“, продължи да изброява председателят.

Той не подмина и темата за новите геномни техники и въпросите свързани с нея.

Посочи още декларацията на НАЗ и исканията към управляващите в нея.

В края на речта си Людмил Работов поздрави и най-новата 21-а организация член на НАЗ, а именно Асоциация ”Камчийска долина”, с председател Мартин Балулов.

Leave a Comment