Евростат: България е пета в ЕС по наем и 14-та по продажни цени на земеделските земи

Средната цена на 1 хектар обработваема земя за 2022 г. в ЕС е 10 578 евро. Средната наемна цена е 233 евро

България е на пето място в 20-те държави членове на ЕС по размера на годишния наем за ползването на земеделски земи и пасища. По цени на земеделската земя обаче сме на 14-то място. Цените на българските пасища са най-ниски в ЕС.

Това се вижда от доклада и графиките на Евростат, които са за 2022 г. Информацията е само за страните подали информация към европейската статистическа служба. (В първата таблица са показани средните (в зелено) стойности на обработваемите земи (в синьо са най-високите стойности, в кафяво най-ниските). Във втората таблица са наемните цени на обработваеми и пасищни земи.)

Цените на земеделските земи и наемите варират значително между страните от ЕС и между регионите поради широк набор от причини.

През 2022 г. средната цена на 1 хектар обработваема земя в ЕС е била 10 578 евро. Тази средна цена е била 45 пъти по-голяма от средната годишна наемна цена от 233 евро на хектар. 

Сред 21-те държави от ЕС, за които са налични данни за 2022 г., цената на 1 хектар обработваема земя варира от ниските 3 700 евро средно в Хърватия до 233 230 евро средно в Малта. 

В три държави има особено силни регионални вариации в цените на земята за 1 хектар обработваема земя. В Нидерландия цените варират от 66 051 евро във Фризия до 150 644 евро във Флеволанд, като средната стойност за страната е 85 431 евро на хектар. В Гърция цените варират от 6 290 евро в Dytiki Ellada до 84 820 евро в Атики, като средната стойност за страната е 13 571 евро на хектар. В Испания цените се движат от 4 906 евро в Естремадура до 83 299 евро на Канарските острови, като средната стойност за страната е 10 263 евро на хектар. 

Най-евтините региони за закупуване на 1 хектар обработваема земя през 2022 г. са били Övre Norrland (средно 2 041 евро) и Mellersta Norrland (2 437 евро) в Швеция.

Средната цена на 1 хектар обработваема земя в ЕС е с около 2 200 евро повече от средната цена на 1 хектар постоянни пасища през 2022 г.

Постоянните пасища са най-евтини в България – 1 887 евро на хектар през 2022 г., почти четири пъти по-малко от еквивалентната цена на 1 хектар обработваема земя (7 303 евро). 

В рамките на ЕС средната наемна цена на обработваема земя и/или постоянни пасища е 199 евро на хектар, като варира от ниските 57 евро на хектар средно в Словакия до 843 евро на хектар средно в Нидерландия.

Leave a Comment