В пленарна зала влиза законопроект, който вкарва дронове в растителната защита

Промените в Закона за защита на растенията ще се гледат на първо четене

Безпилотните летателни системи, познати като дронове, да се използват за провеждане на растителна защита, ако са спазени определени условия. Това е целта на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията, който тази седмица ще бъде разгледан на първо четене в пленарната зала на парламента.

Законопроектът е внесен от група депутати от ГЕРБ-СДС още през септември 2023 г.

Предвидено е компетентен орган да е издал сертификат за оборудването към безпилотната система. Прилагането на растителна защита може да се осъществява при определени изисквания за температура и влажност на въздуха, и скорост на вятъра.

Дронът не може да лети на повече от 2 метра над най-високите части на растенията, а скоростта на движението му не може да е по-бърза от 7 метра в секунда, е записано в законопроекта.

Продуктите, които се ползват за растителна защита, трябва да са одобрени след оценка на риска.

Необходимо е да се записва всяко прилагане на пестициди, както и точното географско място на парцелите, които ще бъдат третирани, датата и часа на прилагане и количеството на използваните продукти.

Операторът на безпилотната летателна система също трябва да отговаря на някои изисквания като това да притежава разрешение за експлоатация на дрона в специфична категория или удостоверение за оператор на лека безпилотна летателна система, издадени съгласно наредба, която Законът за гражданско въздухоплаване изисква да бъде написана.

Освен това операторът трябва да притежава сертификат, в случай, че използваните продукти за растителна защита са от професионалната категория на употреба.

Leave a Comment