Увеличени са разходите на МЗХ за лаборатория на „Кап. Андреево“ и ремонт на яз. „Тополница“

С близо 437 хил. лв. са увеличени разходите на Министерството на земеделието и храните с Постановление №14 на правителството. Това се чете в днешния 10-ти брой на „Държавен вестник“.

Чл. 13 (1) Със сумата 436 914 лв. по пореден № 12 от приложението да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2024 г., по „Политика в областта на земеделието и селските райони“, разпределена по бюджетни програми, както следва:

1. бюджетна програма „Хидромелиорации“ със сума в размер 114 114 лв.;

2. бюджетна програма „Безопасност на хранителната верига“ със сума в размер 322 800 лв.

Средствата по програма „Хидромелиорации“ са за подмяна на тръбопроводите и помпите в помпения кладенец, включително ремонт на металните стълби и пасарелки за достъп в междублоковите пространства до работните площадки, в тялото на стената на язовир „Тополница“.

Средствата за „Безопасност на хранителната верига“ ще се използват за изпълнение на СМР по преустройството на съществуваща сграда № 12 с идентификатор 36110.33.578.12 по КККР със застроена площ 161 кв. м, намиращ се в обл. Хасково, общ. Свиленград, с. Капитан Андреево, в местността „Саксон алча“, сключен в резултат на проведена обществена поръчка с предмет: „Създаване на „Лаборатория за химически анализи на ГКПП „Капитан Андреево“ – преустройство със смяна на предназначение на съществуваща сграда № 12 с идентификатор 36110.33.578.12 по КККР на с. Капитан Андреево, общ. Свиленград.

Leave a Comment