От 8-ми до 22 февруари пчеларите заявяват интервенции с бюджет от близо 6,3 млн. лв.

Днес бе открито международното пчеларско изложение в Плевен

От 8 до 22 февруари включително ще продължи приемът на заявления по секторните интервенции от Стратегическия план за финансовата 2024 г., като при необходимост срокът може да бъде удължен. Това съобщи заместник-министърът на земеделието и храните доц. Деян Стратев при откриването на XXI-вото издание на Международното изложение-договаряне „Пчеларство – Плевен 2024“. Той  припомни, че подкрепата по държавна помощ от типа de minimis за покриване на част от разходите и осигуряване подготовка за 2024 г. е в размер до 7 лв. до 150-то пчелно семейство и до 5 лв. над 151-то.

Във връзка с приема от ДФ „Земеделие“ съобщиха, че Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) е разработен наръчник за кандидатстване и ръководство за подаване на заявление за подпомагане по интервенциите в сектор „Пчеларство“ за 2024 г. чрез Системата за електрони услуги (СЕУ). Те са създадени за улеснение на земеделските стопани, посочвайки подпомаганите дейности, условията за допустимост, финансовата помощ и конкретни стъпки за подаване на заявление. 
Наръчникът за кандидатстване и ръководството за подаване на заявление по интервенциите в сектора са публикувани на интернет страницата на ДФЗ. Финансовият ресурс за 2024 г. по тях е в размер на 6 286 800.97 лева. Пчеларите подават документи за финансова подкрепа единствено чрез СЕУ с квалифициран електронен подпис (КЕП). През СЕУ ще се осъществява и цялата комуникация между администрацията и бенефициерите на ДФЗ.

Заместник-министър Стратев отбеляза, че ежегодно в страната се произвеждат между 10 – 12 хил. тона висококачествен пчелен мед, като над 80% от него е насочен за износ към постоянни и предимно европейски контрагенти.

Заместник-министърът припомни, че през 2023 г. на сектора беше изплатена субсидия от над 16 млн. лв. по подмярка 22.1 „Извънредно временно подпомагане на земеделските стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“, към месец октомври 2023 г. са изплатени 6,2 млн. лв., така общият размер на средствата за сектора по тези мерки през 2023 г. възлиза на 22,5 млн. лв.

„Международното изложение-договаряне „Пчеларство – Плевен 2024“. се провежда със съдействието на Министерството на земеделието и храните, което се стреми да създава работеща нормативна среда за устойчивото развитие на сектора“, съобщи още заместник-министър Стратев. Той увери  присъстващите пчелари, че в лицето на Министерството имат надежден партньор и посочи още, че Плевен се превърнал в притегателен център на пчеларството, като по време на най-мащабния по рода си форум на Балканите  участват изявени представители на пчеларския бранш в страната, както  и редица чуждестранни лектори и гости. Тази година на изложението се представят над 110 фирми от пчеларската индустрия от над 15 държави.

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) разработи наръчник за кандидатстване и ръководство за подаване на заявление за подпомагане по интервенциите в сектор „Пчеларство“ за 2024 г. чрез Системата за електрони услуги (СЕУ). Те са създадени за улеснение на земеделските стопани, посочвайки подпомаганите дейности, условията за допустимост, финансовата помощ и конкретни стъпки за подаване на заявление. 
Наръчникът за кандидатстване и ръководството за подаване на заявление по интервенциите в сектора са публикувани на интернет страницата на ДФЗ.
Припомняме, че от днес – 8 февруари до 22 февруари  2024 г.  се приемат заявления по интервенциите в сектор „Пчеларство“. Финансовият ресурс за 2024 г. по тях е в размер на 6 286 800.97 лева.
Пчеларите подават документи за финансова подкрепа единствено чрез СЕУ с квалифициран електронен подпис (КЕП). През СЕУ ще се осъществява и цялата комуникация между администрацията и бенефициерите на ДФЗ.
За допълнителни въпроси и разяснение при попълване на заявлението в СЕУ, кандидатите могат да се обръщат към експертите от ДФЗ на телефон 02/8187690 от 9.00 ч. до 17.30 ч. в работните дни.

Leave a Comment