Министър Вътев ще представи националната позиция за нови геномни техники

Асоциация „Растителнозащитна индустрия“ възразява срещу промени в проекта на Закон за защита на растенията, внесени без обсъждане преди броени дни

Утре, 14 февруари, на заседанието на парламентарната комисия по земеделие аграрният министър Кирил Вътев ще присъства, за да представи пред депутатите бъдещите действия от страна на българското правителство относно приетото на първо гласуване в Европейския парламент Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно растенията, получени чрез някои нови геномни техники, и храните и фуражите, произведени от тях, и за изменение на Регламент (ЕС) 2017/625.

На заседанието ще бъде обсъден и гласуван на второ четене Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията. Законопроектът бе внесе от Десислава Танева и група народни представители на 15 септември 2023 г. Той въвежда правилата за използване на дронове при провеждане на растителнозащитни практики.

На 9 февруари е внесено становище от асоциация „Растителнозащитна индустрия“, която се обявява против някои предложени текстове и против внесеното на 9 февруари предложение от депутата Румен Христов „за съществени изменения в чл. 122“. Въпросният член касае действието на контролните власти при установяване на несъответствие на продукт за растителна защита с обявения състав, показатели и други характеристики, одобрени при разрешаването му, или при установяване на несъответствие в опаковката или етикета на продукта, или когато срокът му на годност е изтекъл.

От асоциацията изразяват безпокойство от пълната липса на прозрачност и процедурни нарушения, тъй като не са проведени консултации със заинтересованите лица, липсват мотиви и предварителна оценка на въздействието, не е спазено изискването за обществени консултации за не по-кратък срок от 30 дни и други.

Трета и последна точка на заседанието е изслушване на директора на Южноцентралното държавно предприятие Здравко Бакалов и на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите г-н Стоян Тошев относно предприетите действия във връзка с разкритата от Регионалната дирекция по горите – Пловдив схема за кражби на дървесина от края на април 2023 г. в село Първенец, на територията на Държавно ловно стопанство „Тракия“.

Leave a Comment