300 хил. дка от ДПФ са свободни и ще се предложат за наемане от сектор Плодове и зеленчуци

Продължава обсъждане на проекта за промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи в Консултативния съвет към агарното министерство

В Министерството на земеделието и храните се проведе четвърто заседание на Консултативния съвет по поземлени отношения. Заместник-министърът на земеделието и храните Георги Тошев заяви, че Съветът продължава работата от миналата седмица. Независимо, че не бе постигнато квалифицирано мнозинство от 2/3 за гласуване на окончателни текстове, по време на заседанието бяха детайлно разгледани множество постъпили предложения от бранша. Съветът постигна общо становище по изменения на сериозни разпоредби от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ). Реши се в рамките на една седмица да се проведе следващо заседание за приемане на съответните решения.

Заместник-министър Тошев посочи, че около 300 хил. дка земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в страната са свободни към момента. Той подчерта, че вече е изискано с писмо от Областните дирекции по земеделие да подготвят списъци с поземлени имоти, които да се предложат за включване на тръжна процедура за наемане от ДПФ за зеленчукопроизводство и трайни насаждания. „Това нещо трябва да бъде съгласувано задължително с „Напоителни системи“, защото отглеждането на такива култури без напояване е немислимо. „До 22 февруари 2024 г. е срокът, в който ОДЗ в страната ще са готови със справките и ще видим колко от тези декари отговарят на тези условия“, каза още заместник-министър Тошев.

Той съобщи още, че намерението на Министерството е да се надградят стартиралите проекти по мярка 4.3 с новите средства, които ще бъдат в Стратегическия план в размер на 100 млн. евро, за да може да се осигури максимално възможността за довеждане на вода за поливане до потенциални желаещи.

Leave a Comment