ЕК официално прие регламент, според който за 2024 г. отпада условието за земя под угар

Върху 4% от площите земеделците ще могат да отглеждат без растителна защита азотфиксиращи или междинни култури

Европейската комисия (ЕК) официално прие днес регламент, който предоставя частично освобождаване на европейските фермери от правилото за обвързване с условия за земя, оставена под угар. Това следва предложението на Комисията , представено на 31 януари , и обсъжданията с държавите-членки на заседанията на комисиите. Регламентът влиза в сила от утре, 14 февруари, и ще се прилага със задна дата от 1 януари за една година – тоест до 31 декември 2024 г.

Частичното освобождаване отговаря на няколко искания за повече гъвкавост, поискани от държавите членки, за да отговорят по-добре на предизвикателствата, пред които са изправени земеделските производители в ЕС.

Вместо да оставят земя без угар или да поддържат непродуктивни елементи на 4% от своята обработваема земя, фермерите в ЕС ще отглеждат азотфиксиращи култури (като леща, грах или фавас) и/или междинни култури без продукти за растителна защита върху 4% от своята обработваема земя. се счита за отговарящо на така нареченото изискване ДЗЕС 8. Тези земеделски стопани, които решат, обаче могат да продължат да изпълняват изискването със земя, оставена под угар или с непродуктивни характеристики.

Приетият окончателен акт също така дава възможност на държавите членки да променят своите екосхеми, които подкрепят непроизводителни площи, за да вземат предвид алтернативната базова линия съгласно условието ДЗЕС 8. Едно обикновено уведомление до Европейската комисия ще бъде достатъчно за незабавно актуализиране на съответните екосхеми. 

Държавите членки, които желаят да приложат дерогацията на национално ниво, трябва да уведомят Комисията в рамките на 15 дни от влизането в сила на регламента, за да могат земеделските производители да бъдат информирани възможно най-скоро.

Leave a Comment