70% от българите искат да се прекрати индустриалното отглеждане на животни в клетки

Според социологическо проучване на Market Links от 2023 г., малко над две трети от българските граждани смятат, че България трябва да подкрепи постепенното прекратяване на индустриалното отглеждане на животни в клетки в ЕС, и повече от половината биха гласували за политик, който отстоява тази позиция.

Клетъчното отглеждане засяга милиони кокошки носачки, майки прасета, телета, пъдпъдъци, зайци, патици и гъски в индустриални ферми

„Отглеждането на чувствителни, интелигентни създания в тесни клетки, където те дори не могат да се обърнат, да се протегнат или да се погрижат за малките си, е истински кошмар. Затварянето в клетка причинява на животните дистрес, изключителен физически дискомфорт, психологически нарушения и страдание. Тази практика няма място в 21-ви век и всички ние като общество дори интуитивно го разбираме”, казва Елиа Тилева, активист от гражданската организация „Невидими животни”.

Резултатите от проучването сочат, че:

  • 82% от хората подкрепят твърдението, че животните, използвани в хранително вкусовата индустрия, имат правото да живеят извън клетки и в естествена или близо до естествената среда;
  • малко над две трети (70%) смятат, че България трябва да подкрепи постепенното прекратяване на индустриалното отглеждане на животни в клетки и отглеждането им в по-здравословни и хуманни условия – както и в други страни от ЕС;
  • мнозинството от респондентите – 59%, биха гласували за политик, който отстоява каузата животните, отглеждани за месо, яйца и други животински продукти, да не се отглеждат в клетки и при нездравословни условия;
  • според две трети от респондентите (68%) от държавата или ЕС и законите, които се приемат, зависи в най-голяма степен да се променят стандартите за хуманно отношение, така че да се прекрати изцяло отглеждането на животни в клетки;
  • почти половината от пълнолетните българи (46%) биха предпочели продукти на фирми, които отглеждат животните в своите стопанства при по-добри условия и с по-хуманно отношение, дори и цената да е по-висока, а още 37% биха предпочели такива продукти по принцип, но в зависимост от това колко по-висока ще е цената.

За целите на изследването са анкетирани 1014 респонденти (18+ години) посредством пряко интервю и онлайн панел.

Проблемът вече беше адресиран на ниво Европейски съюз само преди няколко години посредством Европейската гражданска инициатива „Край на клетките”, събрала общо над 1,4 милиона подписа. Към момента обаче действия за влизане в сила на подобна промяна не са предприети – нито в Европа, нито в България.

Leave a Comment