Намаляване на бюрокрацията в земеделието е сред важните теми днес в Брюксел

Намаляването на административната тежест за фермерите м краткосрочен и дългосрочен план е сред основните теми на заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, което започва днес в Брюксел. Земеделският министър кирил вътев ще вземе участие в него.

В рамките на заседанието се очаква Белгийското председателство и Европейската комисия да представят на Съвета информация във връзка с необходимостта от бързи и структурни отговори на настоящата кризисна ситуация в селскостопанския сектор.

Сред точките „Разни въпроси“ в дневния ред председателството ще предостави информация за министерската конференция, озаглавена „Биозащита и ваксинация: основни инструменти за превенция, контрол и ликвидиране на болести по животните“, която се проведе в Брюксел на 24 януари 2024 г.

Други точки в дневния ред включват: информация за ДЗЕС 7 и 8 (румънска делегация), ОСП и продоволствения суверенитет (италианска делегация) и относно предизвикателствата пред фермерите (словашка делегация), съобщават от страницата на Съвета на ЕС.

Leave a Comment