Най-голям е броят на зърнопроизводителите със стопанства до 500 дка, до 1000 дка и до 6 000 дка

Малко над 28 млн. дка са площите, заети с пшеница, царевица, ечемик, слънчоглед и рапица през 2023 г. Като се добавят и други култури, които се отглеждат на по-малки площи като лимец, спелта, ръж, овес, просо, ориз и други, общият размер се увеличава на 28 835 650 дка. В посочените числа не влизат обработваемите земи на земеделци с повече от 30 000 дка площи.

Това четем от таблица на МЗХ, изготвена по данни на ДФ „Земеделие“ за заявени култури миналата година.

Министерството е изготвило информацията в отговор на въпрос на депутата от „Възраждане“ Даниел Петров, който е поискал да разбере какъв е броят на стопанствата със зърнено-житни и маслодайни култури при посочени от него размери на обработваните площи.

От отговора се вижда, че най-голям е броят на заявленията за до 500 дка земя. Те са 22 310 и представляват 76% от всички посочени в таблицата.

Веднага след тях са производителите с площ между 500 и 1000 дка – 2 074. В следващата голяма група са стопанствата с 3 000 до 6 000 дка земя – 1 271.

Броят на земеделците с 2 000 до 2 500 дка и тези, които обработват между 2 500 и 3 000 дка, е по-малък от стопаните, които се грижат за 10 000 до 30 000 дка.

Leave a Comment