Берачите и преработвателите на трюфели, гъби и горски плодове са без наредба преди началото на сезона

Браншовите организации в сектор „Добив, търговия и преработка на недървесни горски продукти“ все още са без подзаконова нормативна база за прилагане на действащите закони малко преди стартиране на новия сезон за добив.

гъба булка
Гъби Булка

Те се опасяват от предстоящи корекции в новите текстове на Закона за горите и Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които регламентират професията берач, и затова ще се обърнат и към ресорните комисии в Народното събрание. Браншовите организации ще изложат проблемите си на пресконференция в 11 часа утре в последния ден на февруари от пресклуба на БТА във Велико Търново.

На нея ще изразят единната си позиция в подкрепа на инициативата на държавната администрация за ясни и прозрачни правила за техния бизнес. 

Ще участват Национален съюз на преработватели, търговци и събирачи на трюфели, гъби и горски плодове, Българска асоциация Горски гъби, Българско национално сдружение на ловците на трюфели, Национален съюз на българските ловци на трюфели, Национална асоциация на търговци на трюфели в България и Национална асоциация на ловците на трюфели в България.

Leave a Comment