Върхови технологии за растителна защита и топ генетика в слънчогледа от  БАСФ 

Стотици зърнопроизводителите от Сезерозападна България се събраха в Правец за откриването на глобалната кампанията на БАСФ „Земеделието, най-благородната професия на земята“ в България.

Те бяха приветствани от Бизнес Мениджъра на БАСФ Решения в земеделието за България – Красимира Иванова и от Густаво Палероси Карнейро, вицепрезидент и мениджър на БАСФ за Европа, Близкия Изток и Африка.

На техническата среща бяха представени технологии в слънчоглед – растителна защита и хибриди.

… И оформи човек слънчогледа така, както пожела, с Архитект®

Архитект® е първият и единствен растежен регулатор и фунгицид за слънчоглед. Той има способността да оформя растенията и да ги направи по-устойчиви към все по-често променящия се климат“. С тези думи Тодор Евтимов, Маркетинг и технически мениджър в БАСФ, започна представянето на иновацията в технологията за слънчоглед  Архитект®.

Продуктът e познат на земеделците в България от 2022 г., и вече две години БАСФ България проследява качествата и действието му у нас.  

През 2022 година отчетохме повишаване обема на кореновата система с 21%. През 2023 година с 25%, което е почти една четвърт по-голям обем. Растенията, третирани с Архитект®, имаха повече коренови власинки и по-дълги корени, както и по-тежка коренова система. По-голяма коренова система означава подобро усвояване на вода и хранителни вещества. И по-лесно преодоляване на тежките атмосферни условия през лятото в резултат на подълбокия корен“, поясни Тодор Евтимов.

Обследването включва и дебелината на стъблото, която при използването на Архитект® се увеличава с 10% и през двете години на изпитване. По-дебелото стъбло увеличава устойчивостта на слънчогледите на пречупване при летни бури, защото паренхимната тъкан вътре в тези стъбла става доста по-плътна, а проводящите съдове по-здрави.

Архитект® разпределя енергията на растенията като това оптимизира височината им. През 2022 година е отчетено средно скъсяване на стъблата със 17 см, а през 2023 г. с 15 см. Редукцията на височината на растенията идва от намалените разстояния на междувъзлията.

В двете последователни години на изпитване е установено увеличаване на диаметъра на питите на слънчогледа средно с 1 cm при Архитект®. В тях има повече на брой семки, които са и по-добре изпълнени. Параметрите на питата са основния фактор, който повлиява крайното представяне. В резултат на новата структура на слънчогледа добивите от третираните с Архитект® участъци са с 21 кг/дка по-високи през 2022 г. и с 18 кг по-високи през 2023 г. 

Освен растежен регулатор Архитект® е и фунгицид. Продуктът има ролята да подпомогне борбата на растенията срещу болестите и да изгради здрави посеви в оставащата част от вегетацията, с което да снижи производствените рискове.

За да могат земеделците да се възползват от предимствата, които дава Архитект®, той трябва да бъде приложен,  когато растенията са с височина около 40-50 cm, или при добре развито 2-ро междувъзлие. Тогава растенията са достатъчно израснали за да имам биомаса да поемат достатъчна част от препарата и да постигнем желания регулаторен ефект.

„…точно в този момент растенията се подготвят за най-интензивния си етап на развитие. Следващите няколко седмици те ще уголемят размера си с 3 до 5 пъти. Ако ние успеем да влезем в този момент с доза от 120 мл/дка, ще дадем голям шанс на растенията да си разпределят растежната сила и тя да отиде там, където ние имаме интерес“, каза Тодор Евтимов.

Пулсар® Плюс е безпощаден дори с амброзия и синя китка

Формулацията на Пулсар®Плюс го отличава от другите имазамокс съдържащи продукти. Различното е комплексът от ко-формуланти.

Една част от тях помагат за прилепване и задържане на работния разтвор върху листата на растенията. Други играят роля за проникването и придвижването на активното вещество вътре в тъканите на плевелите. Трети стабилизират активното вещество. Ролята на всеки е да осигури отличен контрол на плевелите. При стандартни формулации обаче,  това не винаги е лесна задача, защото особеностите на плевелите и техните естествени бариери създават трудности“, изброи ползите Мария Евлогиева, търговски представител на БАСФ.

Пулсар® Плюс преодолява успешно естествените бариери на житните плевели като мъх, власинки и восъчен налеп и се справя отлично с наклона на листата на този тип плевели. Продуктът се задържа и прилепва върху листата и това го прави по-ефективен в борбата с плевелите. Това се доказва и при опити в Аграрния университет. При по-напреднало развитие на плевелите, третирането с Пулсар® Плюс в доза 160 мл/дка осигурява много добър контрол на лобода и някои други упорити плевели. Приложените за сравнение други два имазамокс съдържащи продукти видимо не успяват да се справят.

Заради плевела Амброзия, който създава огромни проблеми на производителите от област Видин, голяма част от тях избират технологията Клиърфийлд® и Клиърфилд® Плюс. Като използват Пулсар® Плюс земеделците не допускат амброзията да компрометира добивите им, поясни Мария Евлогиева.

Паразитът синя китка се превърна в бич за производителите в Южна България, но не само там, защото тя вече е разпространена и в районите на Селановци, Оряхово и Бяла Слатина.

В този случай е добре да изберем  хибриди, които са с подходяща генетична толерантност на синя китка. Това е част от добрите практики за справяне с този плевел. Пулсар® Плюс е единственото химично решение за контрол на всички раси синя китка в Клиърфилд® и Клиърфилд® плюс технологиите“, посочи търговският представител.

Съвременните технологии не могат без генетика

Всичко започва със семената. Всеки вярва, че генетиката, която използва, ще му донесе по-високи добиви и по-високи печалби. Всеки нов сорт, който се регистрира, трябва да покаже минимум 3% разлика спрямо еталоните при цялостното изпитване. Затова имаме този прогрес по отношение на добивите.С тези думи Божидар Бонев, продуктов мениджър, започна важната тема за хибридите от продуктовата линия InSun на БАСФ.

Бонев посочи че заради климата, от 2013 г. насам средните добиви от слънчоглед се задържат. „Затова найнапред се обръщаме към адаптацията на растенията“, каза той.

За това какви ще са характеристиките на слънчогледовата пита като носител на добива, най-голямо значение има гъстотата при която се отглеждат растенията. Тук слънчогледът има нужда от нашата помощ, защото той има само една пита и не може да компенсира сериозни отклонения в почвената влага и температурите през втората част от вегетацията. Нужно е още в началото да направим растенията по-адаптирани като им зададем правилната гъстота на отглеждане.

От направените двугодишни опити се вижда, че най-оптималната гъстота е от 5200 до 5800 растения на декар. Разбира се, дори и по-ниски гъстоти биха работили, но само при условие, че можем успешно да се справим с плевелите на полето. Ясно е, че колкото по-малко са културните растения в един посев, толкова повече са плевелите.

Върху фактора опазване на потенциала за добив на растенията може да се влияе с избора на хибриди, които имат устойчивости на синя китка и мана.

Ние натоварваме генетиката сама да се справя с всички болести, които присъстват на полето. Говорим за алтернария, за рядко срещаната ръжда и най-вече за макрофомина, за склеротиния, фома и фомопсис. Всеки един хибрид трябва да притежава нужната толерантност, за да може да се справи с тези болести. Ние от БАСФ обръщаме огромно внимание, когато подбираме нашите хибриди, колко устойчиви  са те на макрофомина, на вертицилиум и на склеротиния. Това са болести, които идват от почвата, заразяват растенията и е невъзможно да ги контролираме с химични средства. Става все по-важно какви хибриди ще подбираме, защото останалите възможности са ограничени“, подчерта Божидар Бонев.

Той наблегна, че независимо от изненадите на времето, има хибриди слънчоглед, които са гръбнакът на една сортовата структура. Те заемат обикновено по-голямата част от площите в едно производство на слънчоглед.

От Клиърфилд® Плюс хибридите това са ИнСън 222 CLP и Акордис CLP.

От трибенурон-метил толерантните хибриди са Аверон и новия ИнСън 277 SU. Те притежават нужната устойчивост на синя китка и на мана.

Там където има раси мана, които не се контролират генетически, сме се подсигурили двойно чрез химическа защита чрез третиране на семена с най-новите активни вещества, които са в момента на пазара.

Представянето на ИнСън 222 CLP е много стабилно, независимо от гъстотата на отглеждане. Това е едно изключително предимство при отклонения в гъстотата на отглеждане на културата. Между 4500 и 6500 растения на декар хибридът показва отлична изравненост в резултатите. Спрямо конкурентите еталони използвани опитите на БАСФ, този хибрид е дал с 6% по-високи добиви през 2023 година.

При трибенурон-метил толерантните хибриди нашите представители имат много силно представяне. Това са ИнСън 277 SU и Аверон SU“, обърна внимание продуктовият мениджър.

Когато избираме хибриди е добре да знаем, че потенциалът е само половината от успеха. Останалото е адаптация. Хибридите от линията ИнСън® на БАСФ са създадени в южна Европа и са адаптирани за условията на южна Европа.

Leave a Comment