ЕК одобри 164 млн. евро за подпомагане на румънските фермери, изтеглили кредити

Европейската комисия одобри схема на Румъния на стойност около 164 милиона евро  (815,5 милиона леи) за подпомагане  на сектора на първичното земеделско производство  в контекста на войната на Русия срещу Украйна. Схемата беше одобрена съгласно Временната рамка за държавна помощ при кризи и преход , приета от Комисията, в подкрепа на мерки в сектори, които са ключови за ускоряване на зеления преход и намаляване на зависимостите от горива.

Съгласно схемата помощта ще се състои в ограничена помощ  под формата на лихвени субсидии по заеми. Мярката ще бъде отворена за земеделски производители, които са изложени на риск от загуба на финансова ликвидност поради затрудненията на селскостопанския пазар, провокирани от войната на Русия срещу Украйна.

По-специално, съгласно  румънската схема , помощта няма да надвишава 280 000 евро на бенефициер; и ще бъдат предоставени не по-късно от 30 юни 2024 г. Комисията стигна до заключението, че схемата е необходима, подходяща и пропорционална за отстраняване на сериозно смущение в икономиката на държава членка.

Leave a Comment