МЗХ се задвижи: Скоро ще бъде издадена заповед с такса за добив на диворастящи гъби и плодове

Със съвместни действия ще направим възможен добива на недървесни горски продукти през новия сезон. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните д-р инж. Мирослав Маринов по време на среща с представители на неправителствени организации на ловците, преработвателите и търговците на трюфели и горски гъби, която се проведе в МЗХ.

цех на "Фунгоробика"

Срещата на браншовите организации от сектора в МЗХ се състоя след вчерашната пресконференция, на която представители на 6 организации заявиха, че все още няма разписани в наредба правила, по които да добиват гъби, в това число и трюфели.

На днешната среща бе обсъдено създаването на регламент, който да направи възможен добива на диворастящи гъби и плодове, в това число и трюфели, както за предстоящия сезон, така и за в бъдеще. Дискутирани бяха и различни механизми за разрешаване на проблемите при извършване на стопанската им дейност.

Шестте държавни горски предприятия в страната ще издават позволителните за ползване на диворастящи гъби и трюфели. Заместник-министър Маринов каза още, че към момента в около 80 % от  плановете на  горските стопанства в страната  е заложено ползване на диворастящи гъби и трюфели. „Там, където не е планувано ползване, ще се предприемат действия за актуализация на плановете“, посочи още той.

Предстои през следващата седмица да бъде издадена заповед, която ще измени действащата, съобразно изискванията на Закона за горите и да определи цените на позволителното за ползване.

Leave a Comment