БАСЗЗ иска търговете за общински и държавни земи да се печелят с най-високи тръжни цени, а не по привилегиии

Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ) е изпратила становище, в което изразява несъгласие с някои текстове от Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

Законопроектът е внесен от председателя на Комисията по земеделието, храните и горите Десислава Танева и група депутати от ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и ДПС. Днес той ще бъде разгледан на първо четене в заседание на парламентарната комисия.

(Виж най-важните промени в законопроекта ТУК)

БАСЗЗ посочва, че немалка част от предложените промени не са били подкрепени с гласуване и не са били обсъждани.

Асоциацията не е съгласна с текста в чл. 24а, според който при търгове за отдаване под наем или аренда на земи от държавния и общински поземлен фонд стопаните от секторите зеленчукопроизводство, овощарство, биологичните произвоизводители и други, ще се ползват с предимството да участват в първата тръжна сесия. Ако остане неразпределена земя, ще има втора тръжна сесия, в която могат да се включат и останалите производители на територията на съответната община, обявила търга.

Според БАСЗЗ търговете трябва да са базирани на най-високата тръжна цена за съответния имот, а не на секторни привилегии. Те подкрепят това с европейското законодателство, българската конституция и Закона за държавната собственост.

Асоциацията не е съгласна и със съкращаване на срока за представяне/регистриране на договорите за ползване в промените в чл. 37б. Имат забележки и към предложените текстове в чл. 37в и 37и.

Leave a Comment