НАЗ приветства предложените промени в Закона за собствеността на земеделските земи

Днес на заседание на Комисия по земеделието, храните и горите ще бъдат разгледани съществени изменения в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). За пръв път от близо 5 години се прави опит за държавна политика в тръжните процедури, свързани с отдаването на земя от Държавния поземлен фонд (ДПФ) и комасираното ползване на земеделските земи, съобщи Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ).

Припомняме, че заседанието на комисията започва в 16:30 часа и ще се излъчва онлайн. В дневния ред фигурира единствено точката за първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ.

Законопроектът е внесен от група депутати от управляващото мнозинства в края на миналата седмица. Срещу законопроект бе внесено становище от Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ) – за становището прочети ТУК

Ето какво пише още НАЗ: „Предложената промяна в чл. 24а, ал. 1 гласи, че отдаването на имоти от ДПФ ще се извършва само чрез търгове в две тръжни сесии. В първата тръжна сесия с приоритет ще бъдат чувствителните сектори – лица, които отглеждат зеленчуци, трайни насаждения, едногодишни и многогодишни фуражни култури, производители, сертифицирани като биологични и собственици или ползватели на животновъдни обекти. Във втората тръжна сесия ще участват останалите земеделски производители. В условията за отдаване под наем или аренда се добавя и изискването да се отдава имот от ДПФ на лица с постоянен адрес на територията на общината по местонахождение на имотите. Освен това се въвежда и ограничение в първа тръжна сесия за отдаване на не повече от 300 дка.

Друга важна необходимост за изменение в ЗСПЗЗ е чл. 37в, който касае сключването на доброволните споразумения за комасирано ползване на земеделската земя.

Предложено е споразумението, което се сключва между ползвателите, да влиза в сила, когато е подписано от не по-малко от 2/3 от ползвателите и при условие, че обхваща не по-малко от 2/3 от площта в съответното землище. За останалата 1/3 от ползвателите, които не са подписали споразумението, се изготвя служебно разпределение на масивите. Този справедлив подход защитава интересите както на малките, така и на големите производители. С него ще се прекрати практиката, при която дори един от ползвателите не желае да подпише изготвеното от десетки други участници споразумение за уедрено ползване на имотите и блокира процеса по споразумяването.

НАЗ смята, че съвкупността от предложените мерки и контролни механизми може да помогне за създаването на по-прозрачна, отговорна и ефективна система за разпределяне на ДПФ,  приоритизиране на чувствителните сектори и равенство между земеделските производители. Ясен показател за правилния подход е одобрението на всички заинтересовани страни, представляващи земеделския бранш.

Leave a Comment