Законопроектът за промени в ЗСПЗЗ бе гласуван единодушно в земеделската комисия

От Асоциацията на собствениците на земеделска земя критикуваха проекта и заявиха, че ще повдигнат въпроса на европейско равнище

Единодушно депутатите от Комисията по земеделието, храните и горите подкрепиха вчера Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). Преди това проектът бе обсъден с изказвания на депутати и на представители на неправителствени организации, след като Лилия Стоянова – началник отдел „Поземлена собственост и поземлени отношения и комасация” в МЗХ – запозна присъстващите с предложените промени.

Лилия Стоянова посочи 5 параграфа, които обединяват измененията и допълненията в закона. Първият е в чл. 24а. Там се въвежда двустепенен ред за предоставяне на обработваеми земи от държавния поземлен фонд под наем и аренда. В първия търг ще могат да участват представители на секторите плодове, зеленчуци, животновъдство и биологично земеделие. Във втория, ако е останала неразпределена земя, всички останали.

Кандидатите в първия търг ще могат да получат максимум 300 дка земя, като условието е всеки участник в търга да има право да обработва допълнително не повече декари, от тези, които стопанисва преди търга.

Следващата промяна е свързана със срока на регистриране на договорите за участие в споразумението за ползване на земя. Той се измества с месец напред и е до 30 юни.

Друго изменение е залегнало в чл. 37в. То е, че споразуменията за ползване влизат в сила, когато две трети от стопаните в землището, които кандидатстват за не по-малко от две трети от масива се разберат. Другата една трета от земята ще се разпределя служебно със заповед на областния земеделски директор. Недоволните ще могат да обжалват в съответния районен съд заповедта.

Промените в разпределенията на пасища, ливади и мери от държавния и общинския поземлени фондове са залегнали в чл. 37и. Разпределенията ще се осъществяват от смесени комисии с участието на представители на съответната община и на областната дирекция „Земеделие“. В заседанията могат да участват и земеделски стопани. Предвиждат се два търга. Договорите за ползване ще са за минимум 5 календарни години. Има промени и в чл. 37м, които касаят проверки за спазване на условията за разпределяне на пасища, мери и ливади.

Депутатът Свилен Трифонов имаше забележки относно служебното разпределяне на останалата една трета от обработваемата земя, като изрази опасения, че там ще попаднат най-малките земеделци, които ще получат по-неплодородни имоти.

Председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Илия Проданов увери депутата, че това не е така. Той заяви, че останалата една трета от земята ще е там, където има правни основания. „Търсили сме максимално да защитим интереса първо на дребните, после на средните и в най-малка степен на едрите ползватели“, каза председателят на НАЗ.

Свилен Трифонов предложи вътре в земеделската комисия да се създаде работна група, която да работи за промени в законопроекта между първо и второ четене. Това бе одобрено в края на заседаниято.

Мирослав Каракашев от Българската асоциация на собствениците на земеделска земя (БАСЗЗ), обърна внимание, че законопроектът е писан в земеделското министерство, а се внася в парламента от депутати. Според него това нарушава Закона за нормативните актове.

Представителят на БАСЗЗ заяви, че са нарушени конституционните права на собствениците, тъй като частни земи ще се разпределят с административен акт. Той обърна внимание на правното недоразумение заповедта за разпределяне да се обжалва не пред административен съд, а пред районен.

Мирослав Каракашев каза, че не е правилно новите текстове да влизат в сила от тази година, тъй като със сигурност ще има производители, които няма да са запознати с промените и ще закъснеят с регистрирането на договорите. По този повод той предложи прилагането на закона да се отложи с една година, така че всеки земеделец да е предупреден за промените.

Според него липсата на наддаване при търговете отменя задължението на държавата да търси най-добра цена за имотите си.

Мирослав Каракашев заяви още, че да се ползва чужда земя и да се ползват правни основания за получаване на субсидии води до злоупотреби. „Ще повдигна въпроса и на европейско равнище“, предупреди той.

Росен Костурков и Десислава Танева се съгласиха, че е допусната неточност относно съдебното оспорване на разпределянето, чието място е в административен съд. Те обаче не се съгласиха със становището на БАСЗЗ като цяло.

Илия Проданов каза, че НАЗ подкрепя напълно възможността да се прави политика чрез ДПФ като се даде предимство на стопаните от чувствителните сектори.

Десислава Танева отговори на Каракашев, че частните собственици на земя, които по една или друга причина не се грижат за имотите си, не са ощетени, тъй като е уредено в извънбюджетна сметка да се трупат средства от платените от земеделците наеми. Тези средства се изплащат на собствениците дори и след години (най-много 10 – б.р.). Тя обърна внимание на целта на промените в ЗСПЗЗ, а именно да се подкрепят хората, които осигуряват поминък в селата – нещо, което е и европейска цел. Земята е ресурс, който може да се поддържа в добро състояние само като се обработва, даде друг аргумент Танева. Накрая председателят на комисията припомни, че България и Румъния са единствените държави в ЕС, които не са ограничили размера на притежаване на земеделски земи.

Leave a Comment