Ще има целеви прием по мярка 4.1 от ПРСР за напояване и по мярка 4.2 за екоинвестиции

До края на месеца ще бъде преведено преразпределителното плащане, съобщиха от МЗХ на националната среща на АЗПБ

Отворихме широко вратата за участие на всеки, който желае да участва в решаването на секторни проблеми в земеделието, като създадохме различни консултативни съвети. Това каза министърът на земеделието  и храните Кирил Вътев по време на десетата Национална среща на земеделските производители в България (организирана от АЗПБ – б.р.), която се проведе в Казанлък.

Министър Вътев подчерта, че агрохранителната верига е едно цяло и не бива да има разделение между производители и преработватели. „Земеделската общност има нужда от обединение и едва ли има някой в тази зала, който да не знае, че на пазара ние се конкурираме с продукти, които са произведени от изключително добре организирани кооперативи. Ние ще останем неконкурентни на пазара, ако не започнем да се кооперираме“, посочи министър Вътев.

От своя страна, заместник-министърът на земеделието и храните Таня Георгиева изтъкна, че екипът на МЗХ работи по 17-та промяна на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., която включва пренасочване на свободни средства към приключили приеми по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, съответно и за общинските проекти в подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.  Тя поясни, че по подмярка 4.1 има готовност да се да прехвърлят средства, така че да бъде възможно обезпечаване на  финансирането на 216 проекта. Предвижда се  и пренасочване на средства за реализиране на два целеви приема. Единият ще е по подмярка 4.1, другият ще е по подмярка 4.2. Приемът по подмярка 4.1 ще е за инвестиции в напояването, за преработвателната индустрия ще са инвестиции, които са свързани с околна среда. „За всичкото това екипът работи на максимална скорост, като целта и желанието ни е в рамките на следващата седмица да можем да сме подготвили материалите към Комитета на наблюдение“, допълни заместник-министърът.

Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ Георги Тахов отбеляза, че за първа година се проведе кампания по директни плащания, която е за новия програмен период. За изтеклата 2023 година ДФЗ е изплатила над 3 млрд. лева по различните схеми и мерки, които администрира. „Само от началото на тази година сме платили над 270 млн. лева. Като по директни плащания за Кампания 2023 година вече цифрата нараства на близо 850 млн. лева. До края на месеца ще бъде преведено и допълнителното преразпределително подпомагане по доходите за устойчивост. От днес до 9 април земеделските стопани могат да кандидатстват по помощта заради агресията на Русия срещу Украйна като средствата ще бъдат изплатени до 22 април. През 2023 година по Националния план за възстановяване и устойчивост бяха отворени две процедури за подбор, а именно „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“, както и центровете за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци. По двете процедури бяха подадени над 4000 проекта с обща стойност на заявената помощ над 1,8 млрд. лв. „Това е най-големия брой проекти които са постъпили в ДФЗ за един и същи период, и чиято обработка трябва да приключи в много кратки срокове, което е поредното голямо предизвикателство пред ДФЗ“, посочи Тахов.

Leave a Comment