Бюджетът за борба с доматения молец в оранжерии е като през 2023 г. – 500 хил. лв.

доматен миниращ молец

Оранжерийните производители ще получат финансова подкрепа от 500 хил. лева за борба с вредителите по доматите за 2024 г., реши на свое заседание Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” (УС на ДФЗ). Средствата са осигурени по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на доматен миниращ молец – Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)“.

Целта на помощта е ограничаване загубите на продукция, причинени от вредителя Доматен миниращ молец – Tuta absoluta по зеленчукови култури, отглеждани в оранжерии. Помощта се предоставя под формата на компенсиране на част от разходите на земеделските стопани, отглеждащи домати в оранжерии, по закупуване на продукти и средства за растителна защита за контрол и ликвидиране на  вредителя по културата домат. Размерът на помощта е до 100% от разходите за закупуването и прилагането на продукти за растителна защита, разрешени в Република България за контрол на Доматен миниращ молец – Tuta absoluta в оранжерии за домати, но не повече от 3 500 лв./ха.

Спрямо миналата година бюджетът и максималната ставка са същите.

Leave a Comment