По-малко площи със слънчоглед и пролетен ечемик, повече с царевица, засега

Площите с маслодаен слънчоглед са с 34,6 процента по-малко в края на март в сравнение със същия период година по-рано. Миналата година по това време вече са били засяти 55 600 ха с културата, а сега те са 36 360 ха, по данни на агростатистиката на Министерството на земеделието и храните.

Сеитбата на пролетен ечемик е още по-назад на годишна база – с 42%.

Обратна е тенденцията при царевицата за зърно. Ако през миналата година в края на март са били засяти почти 3 700 ха, то тази година те са 5 500 хектара, според съобщенията на областните служби „Земеделие“.

При есенниците се вижда, че тази година площите с маслодайна рапица, ръж и пшеница са по-малко. Рапицата е върху 82 367 ха, което е с 13,5 на сто по-малко в сравнение с миналата година. Ръжда се отглежда на 6 567 ха (-12,6%), а пшеницата заема 1 130 638 ха (-4,5%).

С по-големи площи спрямо миналогодишните са зимният ечемик и тритикалето. Ечемикът е върху 154 603 ха (+33,7%), а тритикалето е засято на 15 766 ха (+20,5%).

Leave a Comment