Кабинетът на акад. Денков отчете дейността си в 10-ия месец, включително и в аграрния сектор

Отчет за свършеното от правителството на акад. Николай Денков в 10-ия извънреден месец бе изпратен до медиите.

министерски съвет

„В последния месец от управлението си редовният кабинет мобилизира всички усилия, за да придвижи най-важните решения в полза на хората и на бизнеса – така че преходът към служебен кабинет да е плавен и държавата да не спира да работи, независимо от усложнената политическа обстановка“, се посочва в отчета.

В документа е посочено, че българската икономика расте на фона на свиването в Европа – с 1,8% за 2023 г. През февруари т.г. инфлацията намалява и се забавя до 3,3% на годишна база и 0,3% на месечна.

На 31 март България стана член на Шенген по въздух и вода.

Правителството е приело реда за въвеждане в експлоатация на Автоматизирана информационна система за издаване на т.нар. „Синя карта“. Тази система ще дигитализира процесите, свързани с издаването на разрешителни за пребиваване и работа на чужденците в България и ще намали административната тежест за всички участници. 

Посочва се извършеното в редица сектори – енергетика, транспорт, образование, социална политика и други.

Относно земеделието е записано следното:

46 334 малки и средни земеделски стопани получиха от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) 154 млн. лв. по схемата за преразпределително подпомагане за Кампания 2023 – при ставка 218,34 лева на хектар. Това е с 50% повече спрямо Кампания 2022, когато на стопаните бяха изплатени 140,81 лева на хектар. Увеличението на бюджета по интервенцията беше записано в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023-2027. Т. нар. преразпределително подпомагане е обвързано със схемата „Основното подпомагане на доходите за устойчивост“ (ОПДУ), по която се субсидират всички допустими за финансиране площи, заявени от земеделските стопани. По тази основна схема през декември миналата година от ДФЗ изплатиха на фермерите над 550 млн. лв.

Leave a Comment